Ngành Đông phương học

Ngành Đông phương học

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7310608; Mã trường: DDF; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2012

II. GIỚI THIỆU

Chương trình cử nhân ngành Đông phương học đào tạo trình độ cử nhân có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Đông phương học, theo hai hướng chuyên ngành Đông Bắc Á, Nam Á và Đông Nam Á; có khả năng vận dụng vào nghiên cứu những vấn đề lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, tôn giáo, quan hệ quốc tế của các quốc gia thuộc khu vực Đông Bắc Á, Nam Á và Đông Nam Á; có kỹ năng thực hành nghiệp vụ nghiên cứu, giảng dạy, và thực hiện các công tác liên quan đến các công tác đối ngoại; có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, nghề nghiệp, và sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn về Đông phương học và khu vực học, đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động trong nền kinh tế thời kỳ hội nhập quốc tế.

Đào tạo cử nhân Đông phương học đạt được những yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng, và thái độ, cụ thể:
Ứng dụng kiến thức thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn vào công việc.
Ứng dụng kiến thức về lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, tôn giáo, quan hệ quốc tế của các quốc gia thuộc khu vực Đông Bắc Á, Nam Á và Đông Nam Á vào công việc.
Phân tích và tổng hợp dữ liệu để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, tôn giáo, quan hệ quốc tế của các quốc gia thuộc khu vực Đông Bắc Á, Nam Á và Đông Nam Á.
Phân tích và dự báo xu hướng vận động của các khuynh hướng chính trị, kinh tế, luật pháp, xã hội trong bối cảnh khu vực châu Á và trên thế giới.
Phân tích nhu cầu và huy động nguồn lực để tổ chức sự kiện liên quan đến các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội, truyền thông và viết báo cáo đánh giá về các sự kiện đó.
Suy nghĩ độc lập, sáng tạo, có tư duy phản biện và làm việc nhóm hiệu quả..
Ứng dụng các kỹ năng mềm trong việc trình bày về các vấn đề liên quan đến khu vực Đông Bắc Á, Nam Á và Đông Nam Á bằng tiếng Việt và một trong bốn ngoại ngữ Anh, Nhật, Hàn, Trung một cách hiệu quả.
Phát triển các kỹ năng và nghiệp vụ cần thiết cho công việc, đảm bảo sức khỏe cá nhân và phát triển sự nghiệp
Xây dựng kĩ năng học tập suốt đời.
Hiểu biết và vận dụng luật pháp, nghiệp vụ, đạo đức, quyền và nghĩa vụ công dân vào thực tế cuộc sống.
Đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 2 bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc các chuẩn tương đương hợp pháp.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận công việc nghiên cứu về Đất nước học, Đông Phương học, làm công tác đối ngoại tại các cơ quan ngoại giao, các vụ hợp tác quốc tế thuộc các bộ , ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan an ninh – quốc phòng, các cơ quan báo chí – truyền thông hoặc làm việc trong các cơ quan đại diện của nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ trong nước và nước ngoài.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 20 "1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nhật*22. Toán + KHXH + Tiếng Anh*23. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2" 19.60 TTNV <= 3
2021 20 "1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nhật*22. Toán + KHXH + Tiếng Anh*23. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2" 23.91 TTNV <= 2
2020 63 D01; D06; D96; D78 21.58 TTNV <= 2
2019 64 D01; D06; D96; D78 20.89 TTNV <= 1
2018 64 D01; D06; D96; D78 18.85 TTNV <= 2

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 10 "1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*21B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nhật*22. Toán + Lịch sử + Tiếng Anh*23. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh*24. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2" 26.34
2021 10 "1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*21B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nhật*22. Toán + Lịch sử + Tiếng Anh*23. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh*24. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*2" 24.95

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D06: Toán + Sử + Tiếng Nhật
     - D78: Văn + Anh + KHXH
     - D96: Toán + Anh + KHXH