Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuyên ngành Quản trị sự kiện)

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuyên ngành Quản trị sự kiện)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7810103; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2014

II. GIỚI THIỆU

Cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát và chuyên sâu về tổ chức, điều hành và kiểm soát các sự kiện, lễ hội. Rèn luyện cho người học những kỹ năng thiết yếu trong thực hành quản trị các sự kiện và lễ hội.

Kiến thức:
- Có kiến thức chung về chính trị, pháp luật phù hợp với hệ thống chính trị, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước
- Hiểu biết cơ bản về kinh tế-xã hội và quản trị kinh doanh
- Có kiến thức tổng quát về công nghiệp du lịch, công nghiệp tổ chức sự kiện và lễ hội.
- Hiểu biết sâu sắc về các hoạt động cung ứng dịch vụ và các hoạt động chức năng khác như Marketing, nhân sự, tài chính trong tổ chức các sự kiện, lễ hội và trong các doanh nghiệp chuyên tổ chức sự kiện, lễ hội
- Nắm vững các nguyên tắc và nội dung cơ bản trong hoạt động quản trị một sự kiện, lễ hội; quản trị một DN chuyên tổ chức sự kiện, lễ hội cũng như các kiến thức hỗ trợ cho việc ra quyết đinh kinh doanh, phục vụ khách hàng
- Tích lũy kiến thức đủ để có thể theo học các bậc học cao hơn.

Kỹ năng:
- Có thể giao tiếp và giải quyết công việc trong môi trường quốc tế với trình độ tiếng Anh IELTS 4.5 (hoặc tương đương) trở lên
- Sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ thông tin, các phần mềm phổ thông và chuyên dụng để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp. Đạt chuẩn kỷ năng sử dụng CNTT nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt
- Có kỹ năng rèn luyện sức khỏe và sẵn sàng phục vụ Tổ quốc khi cần.
- Thực hành tốt các hoạt động tác nghiệp trong tổ chức các sự kiện, lễ hội
- Thực hành tốt các hoạt động Marketing, nhân sự, tài chính trong tổ chức các sự kiện, lễ hội
- Phân tích, xây dựng, tổ chức thực hiện, điều hành và kiểm soát việc thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình...trong các hoạt động tác nghiệp và các hoạt động chức năng khác của các doanh nghiệp tổ chức sự kiện
- Phối hợp các hoạt động của các bộ phận chức năng trong các doanh nghiệp tổ chức sự kiện.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Tên chuẩn đầu ra về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Yêu thích công việc phục vụ và giao tiếp với khách hàng; sẵn sàng chấp nhập khó khăn, phức tạp của việc phục vụ khách

Yêu thích công việc phục vụ và giao tiếp với khách hàng; sẵn sàng chấp nhập khó khăn, phức tạp của việc phục vụ khách
- Tuân thủ nghiêm ngặt nội quy, văn hóa của doanh nghiệp, của tổ chức

Tuân thủ nghiêm ngặt nội quy, văn hóa của doanh nghiệp, của tổ chức
- Luôn làm việc với sự chuyên nghiệp cao, năng động và sáng tạo, luôn có tinh thần cầu tiến và cầu thị Luôn làm việc với sự chuyên nghiệp cao, năng động và sáng tạo, luôn có tinh thần cầu tiến và cầu thị
- Quan hệ đúng mực với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp; có ý thức vì cộng đồng.
- Tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội. Cụ thể sinh viên phải đạt tối thiểu 50 điểm hoạt động ngoại khóa theo qui định của Trường Đại học kinh tế (theo Quyết định số 749/QĐ ĐHKT ngày 20/4/2017)
Quan hệ đúng mực với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp; có ý thức vì cộng đồng.
Tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội. Cụ thể sinh viên phải đạt tối thiểu 50 điểm hoạt động ngoại khóa theo qui định của Trường Đại học kinh tế (theo Quyết định số 749/QĐ ĐHKT ngày 20/4/2017)

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Chuyên viên và quản trị viên
- Marketing sự kiện.
- Vận động tài trợ sự kiện.
- Thiết kế và dàn dựng sự kiện.
- Điều phối và thiết kế sự kiện.
- Giám sát viên.
- Trưởng bộ phận tổ chức sự kiện.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 125 A00; A01; D01; D90 22.25 TTNV <= 5
2018 260 A00; A01; D01; D90 20.00 TTNV <= 6

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 50 50