Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuyên ngành Quản trị sự kiện)

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuyên ngành Quản trị sự kiện)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7810103; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2014

II. GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị sự kiện (Chương trình) được xây dựng nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể theo đuổi nhiều ngành nghề công việc trong các công ty tổ chức sự kiện cũng như các bộ phận tổ chức sự kiện trong các doanh nghiệp du lịch..
Chương trình được triển khai theo học chế tín chỉ với 134 tín chỉ. Cấu trúc và nội dung của khung chương trình được thiết kế kỹ lưỡng bao gồm 5 khối kiến thức và kỹ năng: khối kiến thức đại cương, khối kiến thức khối ngành, khối kiến thức chung của ngành, khối kiến thức chuyên ngành và thực tập tốt nghiệp. Trong chương trình, các hoạt động dạy và học được thiết kế hướng đến khuyến khích sự tham gia tích cực của người học và gắn với thực tiễn. Các hoạt động đánh giá lấy người học làm trung tâm. Lộ trình học được thiết kế để hướng dẫn người học có thể tự lập một kế hoạch học tập linh hoạt cho riêng mình trong vòng từ 3,5 đến 6 năm.
Sinh viên tốt nghiệp của chương trình sẽ không chỉ có thể ứng tuyển vào các vị trí công việc trong lĩnh vực tổ chức sự kiện mà còn có thể theo đuổi các chương trình đào tạo ở bậc cao hơn. Bên cạnh các hoạt động học thuật, sinhh viên còn có thể tham gia các hoạt động ngoại khoá nhằm củng cố các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm cũng như trách nhiệm đối với xã hội.

PLO1 - Vận dụng được các kiến thức nền tảng của kinh tế, pháp luật, văn hoá vào quản trị doanh nghiệp du lịch trong môi trường toàn cầu hoá
PLO2 - Kiểm soát được các hoạt động phục vụ khách và các hoạt động chức năng khác trong các doanh nghiệp du lịch như tài chính, marketing, nguồn nhân lực và chuỗi cung ứng phù hợp với xu hướng đổi mới trong kinh doanh du lịch của thế giới
PLO3 - Đề xuất được các loại kế hoạch và dự án kinh doanh, dự án khởi nghiệp cho doanh nghiệp sự kiện trong một môi trường kinh doanh ngày càng biến đổi nhanh chóng
PLO4 - Thực hiện thành thạo các hoạt động trước, trong và sau khi tổ chức các sự kiện với những quy mô khác nhau
PLO5 - Có tư duy sáng tạo, phản biện và ra quyết định một cách khoa học và độc lập trong các dự án nghiên cứu và thực tiễn công việc
PLO6 - Giao tiếp tốt trong một môi trường đa dạng và có khả năng làm việc nhóm hiệu quả trong một môi trường hoạt động đa dạng, đặc biệt là với các bên liên quan trong quá trình tổ chức một sự kiện
PLO7 - Sử dụng thông thạo ít nhất một ngoại ngữ (1), đặc biệt trong quá trình tổ chức các sự kiện có tính chất quốc tế
PLO8 - Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng ở trình độ nâng cao và các ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong lĩnh vực tổ chức sự kiện
PLO9 - Có ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng, có đạo đức kinh doanh và tôn trọng văn hoá của doanh nghiệp

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp chương trình này, sinh viên có thể ứng tuyển vào các vị trí công việc tại các công ty chuyên tổ chức sự kiện hoặc bộ phận tổ chức sự kiện trong các công ty du lịch ở các vị trí như: nhân viên tổ chức sự kiện, nhân viên điều phối tổ chức sự kiện, chuyên viên Marketing sự kiện, chuyên viên vận động tài trợ sự kiện, nhân viên thiết kế sự kiện, nhân viên dàn dựng sự kiện … Sinh viên cũng có thể làm việc tại các tổ chức đào tạo nhân lực hoặc các viện nghiên cứu liên quan đến du lịch nói chung, tổ chức sự kiện, lễ hội nói riêng. Sau một thời gian làm việc ở vị trí nhân viên, sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí cao hơn như giám sát hoặc trưởng các nhóm nhân sự chịu trách nhiệm tổ chức một sự kiện hoặc hướng đến các vị trí cấp cao trong bộ máy tổ chức của doanh nghiệp.
Sinh viên cũng có thể khởi nghiệp tự làm chủ một doanh nghiệp chuyên tổ chức sự kiện, lễ hội hoặc làm việc trong các tổ chức đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực quản trị sự kiện.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 30 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh" 24.00
2021 30 A00 ; A01 ; D01 ; D90 25.25 TTNV <= 4
2020 110 A00; A01; D01; D90 24.50 TTNV <= 4
2019 125 A00; A01; D01; D90 22.25 TTNV <= 5
2018 260 A00; A01; D01; D90 20.00 TTNV <= 6

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 30 "1. Toán + Vật lí + Hóa học2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh" 27.00
2021 30 "1. Toán + Vật lí + Hóa học2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh" 24.75

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh