Ngành Thương mại điện tử

Ngành Thương mại điện tử

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7340122; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2018

II. GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo (CTĐT) được xây dựng hướng đến việc đào tạo các chuyên viên kinh doanh và nhà quản trị am hiểu sâu công nghệ thương mại điện tử (TMĐT) nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cấp thiết của các doanh nghiệp và tổ chức chính trị - xã hội trong bối cảnh các hoạt động kinh doanh tích hợp công nghệ thông tin và điện tử hoá đang và sẽ diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam và trên thế giới. Mục tiêu của CTĐT này là phát triển các năng lực cần thiết cho người học trong việc ứng dụng công nghệ số và Internet vào thiết kế, quản trị và cải tiến các hoạt động kinh doanh và thương mại trong các tổ chức ở Việt Nam và quốc tế.
Cử nhân TMĐT có khả năng theo đuổi các nghề nghiệp từ chuyên viên đến quản trị viên và lãnh đạo trong các doanh nghiệp TMĐT, các doanh nghiệp tích hợp TMĐT, các tổ chức kinh tế - xã hội có ứng dụng TMĐT trong hoạt động của mình. Với kiến thức và kỹ năng được trang bị, cử nhân TMĐT có năng lực làm việc vượt trội trong các vị trí công việc liên quan đến tương tác khách hàng trực tuyến, khai phá dữ liệu khách hàng, thiết kế và triển khai các giải pháp TMĐT cũng như quản trị tác nghiệp thương mại điện tử.
Chương trình đào tạo này chú trọng vào phát triển năng lực tư duy hệ thống và cải tiến, khả năng ứng dụng các tiến bộ công nghệ vào thực tiễn kinh doanh cũng như rèn luyện các kỹ năng cá nhân và xã hội, đảm bảo cho người học theo đuổi thành công các mục tiêu nghề nghiệp cũng như phát triển bản thân trong môi trường kinh doanh hiện đại và hội nhập, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của cách mạng công nghiệp 4.0.

PLO1 - Nắm vững những kiến thức nền tảng về kinh tế, quản lý và pháp luật để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp
PLO2 - Áp dụng các kỹ thuật và công cụ thương mại điện tử vào việc tổ chức, thực hiện và quản lý toàn bộ quá trình kinh doanh trên nền tảng Internet
PLO3 - Có khả năng thẩm định dự án thương mại điện tử của doanh nghiệp
PLO4 - Thiết kế giải pháp tác nghiệp thương mại điện tử tại doanh nghiệp và tổ chức chính trị - xã hội
PLO5 - Xây dựng kế hoạch phát triển các hoạt động kinh doanh trên nền tảng Internet
PLO6 - Giao tiếp, tương tác và phối hợp hiệu quả với các thành viên khác trong công việc
PLO7 - Sử dụng ngoại ngữ hiệu quả trong giao tiếp kinh doanh
PLO8 - Sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề kinh doanh
PLO9 - Có đạo đức và ý thức trách nhiệm đối với công việc và cộng đồng

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp thích hợp trong tiếp cận các vị trí công việc trong các tổ chức (doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức quốc tế) sau:
- Các doanh nghiệp có các hoạt động liên quan đến thương mại điện tử chẳng hạn như quản lý các kênh thương mại điện tử, bán hàng, điều phối giao nhận, quản lý đơn hàng và hậu cần;
- Các doanh nghiệp có các hoạt động phân tích kinh doanh và nghiên cứu thị trường, đặc biệt là thị trường trực tuyến, kinh doanh trực tuyến và mạng xã hội;
- Các cơ quan, tổ chức quản lý nhà nước về thương mại và TMĐT như các cơ quan xúc tiến TMĐT, hiệp hội thương mại điện tử;
- Các tổ chức tư vấn và cung cấp giải pháp TMĐT như các công ty dịch vụ công nghệ, công ty tư vấn kinh doanh TMĐT;
- Các cơ quan nghiên cứu và quản lý nhà nước về lĩnh vực TMĐT;
- Các tổ chức quốc tế về nghiên cứu và phát triển thương mại điện tử.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 25 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh"
2021 25 A00 ; A01 ; D01 ; D90 26.50 TTNV <= 7
2020 90 A00; A01; D01; D90 25.25 TTNV <= 7
2019 100 A00; A01; D01; D90 21.25 TTNV <= 6
2018 140 A00; A01; D01; D90 17.75 TTNV <= 4

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 25 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh"
2021 25 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh" 26.25

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh