Ngành Kỹ thuật tàu thủy

Ngành Kỹ thuật tàu thủy

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7520122; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2008

II. GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Kỹ thuật Tàu thủy của Trường đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng được thiết kế với mục tiêu đào tạo chuyên sau về thiết kế tàu thủy, công trình nổi, công nghệ đóng tàu, dịch vụ sửa chữa và bảo trì tàu thủy. Là ngành học được kế thừa nguôn nhân lực, truyền thống đào tạo của ngành Cơ khí Động lực có lịch sử 45 năm của Trường Đại học Bách khoa, CTĐT ngành Kỹ thuật Tàu thủy đã và đang cung cấp đội ngũ kỹ sư Tàu thủy cho các nhà máy đóng tàu, các trung tâm đăng kiểm thủy bộ của khu vực duyên hải miền Trung, các tỉnh Đông Nam Bộ.
CTĐT dựa trên 2 khối kiến thức về Kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ tàu thủy, trong khung thời gian 4 - 5 năm, từ năm 3 sinh viên có thể đăng ký học chương trình đại học để nhận bằng cử nhân, hoặc chương trình chuyên sâu đặc thù để nhận bằng kỹ sư.

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Tàu thủy Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có kiến thức về Toán, khoa học cơ bản, công nghệ thông tin và kỹ thuật để phân tích, tính toán, thiết kế, thực hành các máy, thiết bị, cơ cấu và hệ thống thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí tàu thủy và công trình nổi.
2. Có kiến thức cơ bản về khoa học chính trị xã hội, kinh tế kỹ thuật và pháp luật để tổ chức, giám sát và điều hành hoạt động sản xuất trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí tàu thủy và công trình nổi.
3. Có kỹ năng sử dụng các thiết bị công nghệ, công cụ để tính toán, chế tạo, bảo dưỡng – sửa chữa, lắp đặt, vận hành máy, thiết bị, cơ cấu và hệ thống công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí tàu thủy và công trình nổi.
4. Có tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, kỹ năng phân tích và đánh giá dữ liệu theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí tàu thủy và công trình nổi.
5. Có khả năng tổ chức, quản lý hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí tàu thủy và công trình nổi một cách chuyên nghiệp, có đạo đức và có trách nhiệm nghề nghiệp.
6. Có trình độ ngoại ngữ TOEIC 450 hoặc tương đương; có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
7. Có kỹ năng truyền đạt tri thức, hướng dẫn và tổ chức làm việc nhóm hiệu quả; có khả năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí tàu thủy và công trình nổi.
8. Có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận và bảo vệ được quan điểm cá nhân các vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí tàu thủy và công trình nổi.
9. Có khả năng áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm, nguyên tắc khoa học chuyên ngành để thiết kế kỹ thuật, đánh giá, bảo dưỡng - sửa chữa và quy trình vận hành các máy, thiết bị, cơ cấu và hệ thống công nghệ thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí tàu thủy và công trình nổi phù hợp với bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và môi trường.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân - Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ngành Kỹ thuật Tàu thủy đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có kiến thức về toán, khoa học cơ bản, khoa học công nghệ và kỹ thuật chuyên ngành, liên ngành để phân tích, tính toán, đánh giá, thiết kế các máy, thiết bị, cơ cấu và hệ thống công nghệ mới, phức tạp về kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí tàu thủy và công trình nổi.
2. Có kiến thức về khoa học chính trị xã hội, kinh tế kỹ thuật và pháp luật để quản lý, điều hành dự án thiết kế, sản xuất thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí tàu thủy và công trình nổi một cách khoa học.
3. Có kiến thức về công nghệ thông tin để thiết kế, quản lý, điều hành công việc thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí tàu thủy và công trình nổi.
4. Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp bảo dưỡng, sửa chữa, chế tạo, lắp đặt, vận hành máy, thiết bị và hệ thống công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí tàu thủy và công trình nổi một cách khoa học.
5. Có tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, ứng xử chuyên nghiệp để giải quyết vấn đề kỹ thuật liên quan đến máy, thiết bị, cơ cấu và hệ thống công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí tàu thủy và công trình nổi một cách khoa học.
6. Có tư duy khởi nghiệp và tự định hướng nghề nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí tàu thủy và công trình nổi một cách chuyên nghiệp, có đạo đức và có trách nhiệm nghề nghiệp.
7. Có trình độ ngoại ngữ TOEIC 600 hoặc tương đương; có khả năng sử dụng ngoại ngữ để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí tàu thủy và công trình nổi; có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
8. Có kỹ năng thuyết trình, hướng dẫn và làm việc nhóm dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề liên quan đến kỹ thuật cơ khí tàu thủy và công trình nổi.
9. Có khả năng tự định hướng, điều hành, tổ chức, quản lý, phân tích, đánh giá các hoạt động tiên tiến và đưa ra kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí tàu thủy và công trình nổi.
10. Có năng lực hình thành ý tưởng công nghệ, thiết kế kỹ thuật, đánh giá, bảo dưỡng - sửa chữa, lắp đặt và vận hành máy, thiết bị, cơ cấu và hệ thống công nghệ tiên tiến, phức tạp về kỹ thuật thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí tàu thủy và công trình nổi đáp ứng tiêu chuẩn, quy phạm ngành và phù hợp với bối cảnh công nghiệp hiện đại.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Người học tốt nghiệp trình độ đại học (Cử nhân) ngành Kỹ thuật Tàu thủy phù hợp với các vị trí công việc:
- Thiết kế, cán bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành, giám sát, thẩm định giá, tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, ngân hàng, cơ quan đăng kiểm, cảng vụ hoạt động trong lĩnh vực cơ khí tàu thủy và công trình nổi.
- Nghiên cứu, hướng dẫn, chuyên viên kỹ thuật tại các cơ sở nghiên cứu, sở ban ngành, trường đại học, trường cao đẳng và trung học dạy nghề có lĩnh vực hoạt động thuộc cơ khí tàu thủy và công trình nổi.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân - Kỹ sư ngành Kỹ thuật Tàu thủy phù hợp với các vị trí công việc:
- Kỹ sư thiết kế, chuyên gia kỹ thuật, nhà quản lý, điều hành, giám sát, thẩm định giá, tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, ngân hàng, cơ quan đăng kiểm, cảng vụ hoạt động trong lĩnh vực cơ khí tàu thủy và công trình nổi.
- Nhà nghiên cứu, giảng viên đại học, chuyên viên kỹ thuật tại các cơ sở nghiên cứu, sở ban ngành, trường đại học, trường cao đẳng và trung học dạy nghề có lĩnh vực hoạt động thuộc cơ khí tàu thủy và công trình nổi.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2021 25 " A00;  A01" 18.05 TO >= 6.8;LI >= 5.75;TTNV <= 2
2020 25 A00;  A01 17.50 TO >= 6; LI >= 3.5; TTNV <= 4
2019 50 A00; A01 16.15 TO >= 5.4;LI >= 7;TTNV <= 1
2018 50 A00; A01 15.30 TO >= 5;LI >= 5.5;TTNV <= 2

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2021 9 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh " 17.53
2020 25 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh " 16.00

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh