Ngành Ngôn ngữ Pháp (Chuyên ngành Tiếng Pháp Du lịch)

Ngành Ngôn ngữ Pháp (Chuyên ngành Tiếng Pháp Du lịch)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7220203; Mã trường: DDF; Năm bắt đầu tuyển sinh: 0

II. GIỚI THIỆU

Chương trình cử nhân ngành Ngôn ngữ Pháp (chuyên ngành tiếng Pháp Du lịch) đào tạo trình độ cử nhân có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Pháp, cụ thể là chuyên ngành du lịch, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

1. Về kiến thức
- Có kiến thức về nguyên lý cơ bản của triết học Mác-Lênin, đường lối chính trị của Đảng cộng sản Việt nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, có kiến thức cơ bản về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn phù hợp với ngành du lịch.
- Có kiến thức về lĩnh vực được đào tạo, cụ thể:
+ Tiếng Pháp thực hành (nghe-nói-đọc-viết).
+ Cấu trúc ngôn ngữ tiếng Pháp.
+ Du lịch Pháp – Việt và du lịch thế giới.
- Có trình độ ngoại ngữ 2 cấp độ B1 theo khung tham chiếu châu Âu (CECR).
- Có trình độ công nghệ ICT để ứng dụng trong công việc thực tế .
2. Về kỹ năng
- Có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Pháp (nghe, nói, đọc, viết) trôi chảy và phù hợp ở các tình huống công việc và giao tiếp xã hội (có thể vượt qua kỳ thi DELF cấp độ 4, tham chiếu tương đương trình độ B2, chuẩn Châu Âu CECR) và tiếng Pháp khối ngành du lịch.
- Có kỹ năng phân tích các đặc trưng ngôn ngữ ở các bậc cấu trúc trên các bình diện ngữ âm, hình thái, từ vựng, cú pháp, ngữ nghĩa và nhận diện các chuyển di từ các dị đồng giữa ngôn ngữ đích và tiếng mẹ đẻ.
- Thực hành tốt các kiến thức trong lãnh vực du lịch (thiết kế chương trình của 1 tour du lịch, hướng dẫn và trả lời các yêu cầu của du khách về khách sạn, nhà hàng, phương tiện đi lại, tham quan, giải trí…).
- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích các vấn đề có liên quan đến việc sử dụng tiếng Pháp về du lịch (hướng dẫn du lịch, điều hành tour)
- Vận dụng các kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm.
- Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong việc thiết kế chương trình của 1 tour du lịch .
- Có khả năng sử dụng được nhiều nguồn tài liệu để trau dồi kiến thức và nghiên cứu.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có ý thức cao và coi trọng việc ứng dụng sáng tạo các lý thuyết và kỹ năng giao tiếp vào tình huống cụ thể trong du lịch.
- Có cam kết nhiệt thành trong việc phát triển kế hoạch không ngừng trau dồi và bồi dưỡng chuyên môn cho bản thân.
- Coi trọng việc tổ chức các buổi tổ chức tham quan du lịch để phát triển kỹ năng giao tiếp trong các tình huống du lịch.
- Có mong muốn không ngừng sáng tạo trong các tình huống du lịch.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ; các doanh nghiệp liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Pháp, các công ty du lịch, các cơ quan phục vụ đối ngoại, các sở ngoại vụ...

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 45 " 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Pháp*2 2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2 3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2" 15.44 TTNV <= 3
2021 45 " 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Pháp*2 2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2 3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2" 22.34 TTNV <= 2
2020 81 D01; D03; D96; D78 20.05 TTNV <= 3
2019 90 D01; D03; D96; D78 19.28 TTNV <= 4
2018 68 D01; D03; D96; D78 17.48 TTNV <= 2

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 24 "1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*21B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Pháp*22. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*23. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2" 26.15
2021 24 "1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*21B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Pháp*22. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*23. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2" 24.38

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D03: Văn + Toán + Tiếng Pháp
     - D78: Văn + Anh + KHXH
     - D96: Toán + Anh + KHXH