Ngành Kiểm toán

Ngành Kiểm toán

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7340302; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2009

II. GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Kiểm toán được xây dựng và triển khai đào tạo tại Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng từ năm 2009. Chương trình cử nhân ngành kiểm toán nhằm đào tạo các cử nhân có năng lực chuyên môn nhằm trở thành các chuyên gia kiểm toán, kế toán, tài chính và kiểm soát nội bộ; đồng thời mở ra các cơ hội việc làm trong các lĩnh vực khác nhau trong môi trường kinh doanh năng động và hội nhập quốc tế; có phẩm chất tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng ngoại ngữ, tin học, giao tiếp kinh doanh và có năng lực tự học tập, nghiên cứu nhằm thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh.
Là một trường đại học công lập nên CTĐT ngành kiểm toán được xây dựng tuân thủ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình được xây dựng theo hệ thống đào tạo tín chỉ bao gồm các khối kiến thức đại cương, khối kiến thức ngành và khối kiến thức chuyên sâu ngành. Ngoài học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng, chương trình đào tạo gồm 133 tín chỉ được thiết kế với thời gian đào tạo là 4 năm; tuy nhiên sinh viên có thể hoàn thành thời gian đào tạo trong 3,5 năm hoặc kéo dài đến 6 năm tùy theo khả năng và điều kiện học tập.
CTĐT ngành Kiểm toán được quản lý bởi Bộ môn Kiểm toán, thuộc khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng là một trong 3 chương trình đào tạo hàng đầu ở Việt Nam. Chương trình đào tạo đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng của khu vực Đông Nam Á (AUN-QA), và đã được nhiều trường đại học trên thế giới công nhận về chất lượng; được nhiều tổ chức nghề nghiệp quốc tế và Việt Nam công nhận như CPA Úc, ICEAW (Anh), và ACCA (Anh). Đội ngũ giảng viên bao gồm các Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ hầu hết được đào tạo ở các trường ĐH quốc tế uy tín. Bộ môn Kiểm toán luôn nỗ lực duy trì vị thế là một trung tâm đào tạo hàng đầu ở miền Trung và Tây Nguyên, và là một địa chỉ đào tạo có uy tín trong cả nước, có chất lượng đào tạo sánh kịp với các trường đại học lớn trong khu vực Đông Nam Á.

PLO1 - Áp dụng được kiến thức nền tảng về kinh tế, quản lý, và pháp luật trong kinh doanh và quản trị doanh nghiệp
PLO2 - Áp dụng hiệu quả kiến thức về kế toán, kiểm toán, thuế và tài chính trong các bối cảnh khác nhau
PLO3 - Đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp
PLO4 - Đánh giá được hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp và tổ chức
PLO5 - Tổ chức được công tác kiểm toán các khoản mục báo cáo tài chính hay chu trình cụ thể
PLO6 - Có năng lực giao tiếp, tương tác, phối hợp hiệu quả trong công việc, kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và trình bày vấn đề hiệu quả
PLO7 - Sử dụng ngoại ngữ hiệu quả đáp ứng yêu cầu công việc
PLO8 - Sử dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả đáp ứng yêu cầu công việc
PLO9 - Có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và thực thi trách nhiệm xã hội

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân ngành Kiểm toán có nhiều cơ hội việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, cụ thể:
- Kiểm toán viên tại công ty kiểm toán độc lập trong và ngoài nước; kiểm toán viên nhà nước.
- Chuyên viên kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên nội bộ, quản trị rủi ro trong các doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức khác nhau.
- Làm công tác chuyên môn về kế toán, tài chính ở các doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức khác.
- Cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn thuế, quản trị rủi ro, thẩm định giá và định giá doanh nghiệp.
- Tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và các cơ sở nghiên cứu. Có thể tham gia học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành chuyên gia hoặc nhà quản lý trong các lĩnh vực kinh tế.
Sinh viên tốt nghiệp cử nhân ngành kiểm toán có thể phát triển sự nghiệp trong tương lai theo các hướng sau: (i) trở thành các nhà thực hành nghề nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính, kiểm soát nội bộ có thể làm việc trong các tổ chức cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – công ty kiểm toán (chẳng hạn các công ty Big4, các công ty kiểm toán trong nước), công ty dịch vụ kế toán, công ty tư vấn, hoặc hoạt động cung cấp dịch vụ độc lập (tự thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ trong các lĩnh vực này); (ii) trở thành các nhà quản lý trong các doanh nghiệp, ngân hàng, các tập đoàn kinh tế và các tổ chức phụ trách các lĩnh vực kế toán, tài chính, kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ; (iii) trở thành các giảng viên, nhà nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và các cơ sở nghiên cứu; (iv) trở thành các cán bộ quản lý, chuyên gia, cán bộ nghiên cứu trong các cơ quan quản lý, hoạch định về chính sách ở trung ương và địa phương.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 35 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh" 23.75
2021 35 A00 ; A01 ; D01 ; D90 25.50 TTNV <= 17
2020 110 A00; A01; D01; D90 24.25 TTNV <= 8
2019 130 A00; A01; D01; D90 21.00 TTNV <= 6
2018 145 A00; A01; D01; D90 18.50 TTNV <= 6

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 35 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh" 27.00
2021 35 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh" 24.75

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh