Ngành Kiểm toán

Ngành Kiểm toán

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7340302; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2009

II. GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Kiểm toán nhằm cung cấp nguồn nhân lực kiểm toán có năng lực chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, và có các kỹ năng cần thiết cho mục tiêu học tập suốt đời, thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh cũng như hội nhập quốc tế.

Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Kiểm toán được thiết kế dựa trên các chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
- Kiến thức: Áp dụng được những kiến thức nền tảng về kinh tế, quản trị doanh nghiệp, và pháp luật. Vận dụng được các kiến thức chuyên môn để xử lý các tình huống thực tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm soát nội bộ, và kiểm toán.
- Kỹ năng: Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình, sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh), tin học, và có năng lực học tập suốt đời.
- Thái độ: Có ý thức tuân thủ pháp luật, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm xã hội, và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cử nhân ngành Kiểm toán, sinh viên có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau như làm kế toán hoặc kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp (kể cả ngân hàng), làm kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập hoặc kiểm toán nhà nước. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, đặc biệt là các công ty kiểm toán lớn trên thế giới thuộc nhóm Big4.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 130 A00; A01; D01; D90 21.00 TTNV <= 6
2018 145 A00; A01; D01; D90 18.50 TTNV <= 6

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 1000 978