Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7810103; Mã trường: DDP; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2008

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành có các kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ; có trách nhiệm xã hội, ý thức phục vụ cộng đồng và có khả năng tham gia thị trường lao động toàn cầu, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ, phục vụ tiến trình phát triển và Hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước; có năng lực học tập suốt đời.

PLO1 : Vận dụng được các kiến thức lý luận chính trị, toán, thống kê, pháp luật, kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh, Văn hóa - xã hội để Phân tích và giải quyết các vấn đề lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ.
PLO2 : thực thi được các hoạt động chức năng của quản trị bao gồm marketing, Nhân sự, tài chính trong doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch - dịch vụ. PLO3 : Phân tích được các hoạt động Chuyên sâu thuộc lĩnh vực du lịch - dịch vụ bao gồm: kinh doanh lữ hành, kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí, quản lý du lịch.
PLO4 : thực hiện các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến công việc Chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh doanh du lịch - dịch vụ.
PLO5 : có khả năng sử dụng Ngoại ngữ trong giao tiếp và giải quyết công việc.
PLO6 : sử dụng được công nghệ thông tin và các phần mềm phổ thông và Chuyên dụng cho phát triển nghề nghiệp
PLO7 : có kỹ năng truyền thông và giao tiếp phục vụ các hoạt động nghề nghiệp
PLO8 : có kỹ năng tổ chức Làm việc Độc lập và Làm việc nhóm hiệu quả.
PLO9 : có kỹ năng lập luận tư duy, Phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả. PLO10 : có kỹ năng khởi nghiệp, lập kế hoạch, điều phối, dẫn dắt về Chuyên môn, nghiệp vụ đã được Đào tạo
PLO11 : Tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, và trách nhiệm xã hội
PLO12 : có tác phong công nghiệp, Làm việc Khoa học và tinh thần học tập suốt đời. J8

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Các vị trí trực tiếp cung ứng dịch vụ trong các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, khách sạn, nhà hàng, tổ chức sự kiện: nhân viên thiết kế tour, nhân viên viên điều hành tour, nhân viên kinh doanh tour, lễ tân, nhân viên buồng, nhân viên phục vụ nhà hàng, điều phối viên sự kiện, nhân viên kinh doanh sự kiện...
- Các vị trí tác nghiệp trong các bộ phận chức năng (Marketing, Nhân sự, Tài chính) của các doanh nghiệp du lịch.
- Các vị trí nhân viên của các phòng/bộ phận Quản lý khách sạn, Quản lý lữ hành, Trung tâm xúc tiến Du lịch thuộc các cơ quan quản lý du lịch.
- Sau khi trải nghiệm ở vị trí nhân viên, sinh viên có thể đảm nhiệm vị trí giám sát của các nhóm nhân sự trực tiếp cung ứng dịch vụ hoặc thuộc các hoạt động chức năng.
Sau khi tốt nghiệp 3 năm: sinh viên đã tích lũy được kinh nghiệm, củng cố và làm giàu thêm kiến thức nghề nghiệp, do đó có thể đảm nhiệm các vị trí cao hơn trong bộ máy tổ chức của các doanh nghiệp du lịch như trợ lý cho các trưởng bộ phận, trưởng bộ phận, các nhà quản trị cấp cao. Nếu khởi nghiệp, có thể tự làm chủ một doanh nghiệp du lịch. Nếu học nâng cao trình độ bậc thạc sĩ thì có thể giảng dạy, nghiên cứu về du lịch tại các trường đại học, viện nghiên cứu.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 10 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Địa lý + GDCD3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh4. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý" 15.00
2021 20 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Địa lý + GDCD3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh" 14.00 TTNV <= 2
2019 40 A00; A09; C00; D01 14.00 TTNV <= 2
2018 30 A00; A09; C00; D01 14.00 TTNV <= 5

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 10 "1. Toán + Địa lý + GDCD2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh3. Toán + Ngữ văn + GDCD4. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh" 15.00
2021 20 "1. Toán + Địa lý + GDCD2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh4. Toán + Ngữ văn + GDCD" 15.00
2019 40 1. Toán + Địa lý + GDCD;2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh;3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh;4. Toán + Ngữ văn + GDCD 19.95
2018 30 1. Toán + Địa lý + GDCD;2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh;3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh;4. Toán + Ngữ văn + GDCD

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A09: Toán + Địa lý + GDCD
     - C00: Văn + Lịch sử + Địa lý
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh