Ngành Giáo dục thể chất

Ngành Giáo dục thể chất

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7140206; Mã trường: DDG; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2018

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo 4 năm. Cử nhân chuyên ngành Giáo dục Thể chất để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho miền Trung - Tây nguyên về công tác giáo dục thể chất trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và đảm nhận công việc của người cán bộ thể dục, thể thao trong các cơ quan quản lý xã hội, các tổ chức hoạt động kinh doanh, các cơ quan quản lý nhà nước.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng giảng dạy môn học Giáo dục thể chất trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và có thể đảm nhận công việc của người cán bộ TDTT trong các cơ quan quản lý xã hội, các tổ chức hoạt động kinh doanh, các cơ quan quản lý nhà nước. Có kỹ năng nghiên cứu khoa học; Phổ biến, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào giảng dạy và thực tiễn.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2018 15 T00; T02; T03; T04 18.93 NK3 >= 6.25;TTNV <= 4

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - T00: Toán + Sinh học + NK TDTT
     - T02: Toán + Văn + NK TDTT
     - T03: Văn + Sinh học + NK TDTT
     - T04: Toán + Lý + NK TDTT