Ngành Công nghệ KT điện tử - viễn thông

Ngành Công nghệ KT điện tử - viễn thông

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7510302; Mã trường: DSK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2018

II. GIỚI THIỆU

Thời gian đào tạo 4 năm. SV tốt nghiệp có thức cơ bản, kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực điện tử máy tính và truyền thông; Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề, khả năng tự nghiên cứu, làm chủ công nghệ; Kỹ năng mềm; Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học; Kỹ năng thiết kế, chế tạo và vận hành các hệ thống điện tử máy tính và truyền thông.

- Có khả năng vận dụng kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên ngành trong công tác chuyên môn.
- Có khả năng xác định, phân tích, giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
- Có khả năng nghiên cứu, thử nghiệm và khám phá công nghệ.
- Có khả năng nhận thức được nhu cầu học tập của bản thân, khả năng học tập suốt đời.
- Có ý thức về đạo đức nghề nghiệp và tác phong làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm đối với xã hội và môi trường.
- Có khả năng giao tiếp, trình bày và báo cáo kết quả. - Có khả năng hợp tác và làm việc theo nhóm để thực hiện công việc một cách hiệu quả.
- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp, SV tốt nghiệp có năng lực ngoại ngữ đạt từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Có khả năng sử dụng tin học trong trong hoạt động chuyên môn, SV tốt nghiệp đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.
- Có khả năng thực thi các hệ thống nhúng và vi điện tử; khả năng tư vấn, thiết kế, tổ chức thi công và vận hành các hệ thống trong lĩnh vực điện tử máy tính và truyền thông đáp ứng các yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh xã hội và môi trường, doanh nghiệp và kinh doanh.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Kỹ sư thực thiết kế, lập trình các sản phẩm ứng dụng thuộc lĩnh điện tử, hệ thống nhúng và vi mạch điện tử.
- Kỹ sư vận hành, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến nâng cấp các tại các nhà máy sản xuất thiết bị điện tử trong lĩnh vực điện tử, máy tính và truyền thông.
- Chuyên viên kỹ thuật; kỹ sư tư vấn thiết kế, nghiên cứu phát triển tại các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy hoạt động trong lĩnh vực điện tử, tin học và viễn thông.
- Tham gia giảng dạy ở các cơ sở đào tạo các cấp thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 36 A00; A16; D01; D90 16.25 TO >= 6;TTNV <= 1
2018 60 A00; A16; D01; D90 14.53 TO >= 5.2;TTNV <= 2

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 24 1. Toán + Vật lý + Hóa học ;2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh ;3. Toán + Hóa học + Sinh học;4. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn 21.55

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A16: Toán + KHTN + Văn
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh