Ngành Công nghệ sinh học (chuyên ngành CNSH Y Dược)

Ngành Công nghệ sinh học (chuyên ngành CNSH Y Dược)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7420201A; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2022

II. GIỚI THIỆU

Công nghệ sinh học là một lĩnh vực công nghệ cao, dựa trên nền tảng khoa học về sự sống để sử dụng sinh vật tạo ra các sản phẩm hữu ích cho con người trên qui mô công nghiệp. Tại Việt Nam, cũng như trên thế giới, đã có rất nhiều công ty về công nghệ sinh học hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y dược và môi trường. Với lợi thế của trường kỹ thuật trong việc đào tạo các kỹ sư có kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu, người học tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ sinh học tại trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng có thể đảm nhận các vị trí việc làm như sau:
- Kỹ sư thiết kế, vận hành dây chuyền sản xuất, tổ chức và điều hành sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm và quản lý công nghệ tại các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm sinh học trong lĩnh vực y dược (như kít chẩn đoán y học, nhà máy dược phẩm, vaccine...)
- Phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm và quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực y tế và dược phẩm Sở Khoa học công nghệ, Sở y tế, Trung tâm kiểm định chất lượng...
- Tham gia giảng dạy tại các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp...
- Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm như kit chẩn đoán y học, vaccine, thuốc...
- Cán bộ kỹ thuật, chuyên viên kỹ thuật tại các đơn vị kinh doanh và sản xuất thiết bị trong lĩnh vực y tế
- Tư vấn, đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNSH y dược
- Khởi nghiệp tự kinh doanh trong lĩnh vực CNSH y dược

Người học tốt nghiệp trình độ đại học Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ngành Công nghệ sinh học – chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về toán, sinh học, khoa học tự nhiên để nhận dạng và giải quyết những vấn đề khoa học, công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ sinh học Y Dược;
2. Có khả năng thiết kế, thực hiện và đánh giá kết quả các thí nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ sinh học Y Dược;
3. Có khả năng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ sinh học Y Dược;
4. Có khả năng hình thành ý tưởng, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ sinh học Y dược đáp ứng các tiêu chuẩn và các ràng buộc về sức khỏe, an toàn, môi trường, kinh tế - xã hội trong xu hướng toàn cầu hóa;
5. Có khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp để giải quyết vấn đề kỹ thuật chuyên ngành; có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp;
6. Có kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; có trình độ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 450 (hoặc tương đương); sử dụng các công cụ tin học và tiếng Anh trong hoạt động chuyên môn;
7. Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường đa ngành, đa văn hoá.
Người học tốt nghiệp trình độ chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7 tích hợp Cử nhân - Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ngành Công nghệ sinh học – chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược :
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về toán, sinh học, khoa học tự nhiên, công nghệ và kỹ thuật hiện đại gắn với chuyên ngành, liên ngành nhằm phân tích, thiết kế và giải quyết các vấn đề kỹ thuật mới, phức tạp về công nghệ, sản phẩm, quy trình, hệ thống trong lĩnh vực Công nghệ sinh học Y Dược;
2. Có khả năng thiết kế, thực hiện và đánh giá các kết quả nghiên cứu để giải quyết các vấn đề trong Công nghệ sinh học Y Dược;
3. Có khả năng triển khai các hệ thống quản lý chất lượng tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ sinh học Y Dược;
4. Có khả năng hình thành ý tưởng, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm Công nghệ sinh học Y Dược;
5. Có khả năng thiết kế, tối ưu hóa qui trình và vận hành thiết bị sản xuất sản phẩm Công nghệ sinh học Y Dược đáp ứng các tiêu chuẩn và các ràng buộc về sức khỏe, an toàn, môi trường, kinh tế - xã hội trong xu hướng toàn cầu hóa; .
6. Có khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp để giải quyết vấn đề kỹ thuật chuyên ngành, liên ngành; có khả năng thích nghi và tự định hướng nghề nghiệp; có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp;
7. Có kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; có trình độ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 600 (hoặc tương đương); sử dụng thành thạo các công cụ CNTT và tiếng Anh trong hoạt động chuyên môn;
8. Có kỹ năng truyền đạt tri thức và làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường đa ngành, đa văn hoá;
9. Có kỹ năng tổ chức, quản trị, quản lý có hiệu quả và cải tiến các hoạt động nghề nghiệp.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Người học tốt nghiệp trình độ Đại học ngành Công nghệ sinh học – chuyên ngành CNSH Y Dược phù hợp với các vị trí công việc:
- Phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm và quản lý chất lượng sản phẩm tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và y tế; Sở khoa học công nghệ; Sở y tế, Trung tâm y tế dự phòng.
- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm dược phẩm, công cụ chẩn đoán y học.
- Nghiên cứu viên, kỹ thuật viên tại các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực thuộc Công nghệ sinh học Y Dược.
- Kinh doanh, phát triển thị trường sản phẩm dược, kít chẩn đoán, hóa chất, dịch vụ trong lĩnh vực y tế.
- Tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề …
- Tư vấn, đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ sinh học Y Dược.
Người học tốt nghiệp trình độ chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7 ngành Công nghệ sinh học, chuyên ngành CNSH Y Dược phù hợp với các vị trí công việc:
- Kỹ sư thiết kế, vận hành dây chuyền sản xuất, tổ chức và điều hành sản xuất tại các đơn vị sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học trong lĩnh vực y tế, dược phẩm;
- Phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm và quản lý chất lượng sản phẩm tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và y tế; sở khoa học công nghệ; sở y tế, trung tâm y tế dự phòng…
- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm dược phẩm, công cụ chẩn đoán y học;
- Kinh doanh, phát triển thị trường sản phẩm dược, kít chẩn đoán, hóa chất, dịch vụ trong lĩnh vực y tế;
- Cán bộ kỹ thuật tại các đơn vị kinh doanh và sản xuất thiết bị trong lĩnh vực y tế;
- Nghiên cứu viên, kỹ thuật viên tại các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực thuộc Công nghệ sinh học Y Dược;
- Tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề …;
- Tư vấn, đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ sinh học Y Dược;
- Quản lý, tổ chức một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học Y Dược;

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN


+ Theo Học bạ:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 6 A00;D07;B00 27.63