Ngành Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng

Ngành Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7905216; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2008

II. GIỚI THIỆU

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng được thiết kế từ chương trình đào tạo ngành Hệ thống nhúng của trường Đại học Bang Portland (Portland State University), Mỹ. Chương trình đào tạo cung cấp cho người học kiến thức về điện tử, hệ thống nhúng (phần mềm, phần cứng), thiết kế chip, Internet vạn vật (IoT), robot thông minh…Ngoài ra, việc tổ chức đào tạo, điều kiện học tập được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng theo chuẩn quốc tế.
Thời gian đào tạo là 4,5 năm. Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh.

1. Có khả năng áp dụng các kiến thức khoa học cơ bản trong công tác chuyên môn.
2. Có khả năng thiết kế, tiến hành thí nghiệm, phân tích và giải thích các dữ liệu.
3. Có khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
4. Có khả năng sử dụng phương pháp kỹ thuật, các công cụ kỹ thuật hiện đại, các phần mềm chuyên dụng vào thực tiễn kỹ thuật.
5. Có khả năng sửa chữa, thiết kế, tư vấn, giám sát, vận hành và quản lý các thiết bị, hệ thống trong lĩnh vực hệ thống nhúng, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn về kinh tế, xã hội, môi trường, an toàn lao động và sản xuất bền vững.
6. Có kiến thức về các vấn đề đương thời và kiến thức cần thiết để hiểu được sự ảnh hưởng của các giải pháp kỹ thuật tới bối cảnh xã hội, môi trường, kinh tế và sự toàn cầu hóa.
7. Có khả năng suy nghĩ độc lập, tư duy phản biện và làm việc nhóm hiệu quả.
8. Có khả năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ hiệu quả trong công tác chuyên môn và trong môi trường quốc tế.
9. Có khả năng trình bày, diễn thuyết và báo cáo kết quả.
10. Có khả năng nhận thức được nhu cầu học tập của bản thân và có khả năng học tập suốt đời.
11. Có ý thức về đạo đức nghề nghiệp, thái độ chính trị tốt và trách nhiệm đối với xã hội và môi trường.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư CTTT Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng có thể làm các công việc:
1. Tư vấn, thiết kế, vận hành, khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống, thiết bị trong lĩnh vực hệ thống nhúng-tự động hóa.
2. Làm việc ở các cơ quan trong điện, điện tử, truyền thông thông tin và máy tính.
3. Làm việc ở các công ty, doanh nghiệp trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực hệ thống nhúng, hệ thống sản xuất tự động như Samsung, Viettel, Intel, Bosch, eSilicon, Fossil…
4. Công tác ở các đơn vị trong ngành quân sự, ngành y tế có sử dụng các thiết bị điện tử, hệ thống lập trình tích hợp và tự động hóa trên cơ sở hệ thống nhúng.
5. Công tác ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp dạy nghề trong lĩnh vực điện tử và tự đông hóa.
6. Làm công tác nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực liên quan đến hệ thống số, hệ thống tự động hóa, thiết kế IC, lập trình hê thống nhúng trong các viện và trung tâm nghiên cứu.
7. Tiếp tục học lên cao các chương trình sau đại học như thạc sĩ, tiến sĩ ở các trường tiên tiến trong khu vực và thế giới.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 25 A01; D07 15.34 N1 >= 4;TO >= 6.2;TTNV <= 1
2018 50 A01; D07 15.04 N1 >= 5.2;TO >= 6.4;TTNV <= 2

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D07: Toán + Hóa học + Tiếng Anh

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 81 78