Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Em xin được biết thông tin tuyển sinh, các ngành đào tạo và chỉ tiêu của trường ạ

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 1 tháng 7 năm 2019, lần xem: 237

Chào em,

Để biết thông tin xét tuyển đại học hệ chính quy vào Đại học Đà Nẵng năm 2019 em vui lòng tham khảo link đính kèm:

http://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/DHTbao/1732 

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi