Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Trường có xét học bạ.hai ngành: cn kĩ thuật cơ khí và .công nghệ kỹ thuật điện tử k

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 1 tháng 7 năm 2019, lần xem: 446

Chào em,

Trong thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 của Đại học Đà Nẵng theo hình thức xét học bạ có xét tuyển ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí và Công nghệ kỹ thuật điện tửu - viên thông.

Em vui lòng tham khảo link đính kèm để biết thông tin chi tiết nhé!

http://ts.udn.vn/files/2019/2019_5_22_18_39_853_goc-tong_hop_thong_tin_dkxt_2019_-_hoc_ba2205.pdf 

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi