Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

E gửi hồ sơ qua bưu điện chỗ cái biên lai e kh hiểu

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 15 tháng 7 năm 2019, lần xem: 363

Chào em,

Khi em nộp lệ phí bằng hình thức chuyển tiền qua bưu điên thì sẽ nhận được biên lai chuyển tiền do nhân viên bưu điện giao cho em. Em cần phải gửi kèm biên lai đó vào hồ sơ khi gửi bưu điện. 

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi