Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Thí sinh tự do ở đà nẵng mua hồ sơ và nộp hồ sơ ở đâu ?

Ngày đăng: Chủ nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2020, lần xem: 110

Em nộp hồ sơ tại Sở GD&ĐT Đà Nẵng hoặc các trung tâm GD Thường xuyên theo thông báo của sở nhé.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi