Ngành Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin)

Ngành Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7340405; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2012

II. GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản Trị Hệ Thống Thông Tin trang bị cho người học một cách có hệ thống các kiến thức nền tảng về kinh tế - xã hội, kinh doanh - quản lý, kế toán - tài chính; chương trình đặc biệt chú trọng các kiến thức chuyên sâu về hệ thống thông tin quản lý, kiến thức tổ chức và quản trị hệ thống thông tin.

Kiến thức cơ bản:
- Nắm vững các kiến thức nền tảng về lý luận chính trị
- Nắm vững các kiến thức nền tảng về kinh tế - xã hội, kinh doanh - quản lý, kế toán - tài chính
- Am hiểu những kiến thức cơ bản về toán ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh.

Kiến thức chuyên ngành:
- Am hiểu quy trình lập kế hoạch và triển khai các dự án CNTT;
- Nắm bắt được các nguyên lý căn bản về kỹ thuật lập trình; am hiểu các công cụ dùng để phân tích, đặc tả, phát triển và định giá các loại hệ thống thông tin (HTTT) khác nhau
- Nắm bắt được các nguyên lý, cấu trúc và kỹ thuật truyền thông của hệ thống mạng máy tính; am hiểu các nguyên tắc tổ chức, thiết kế và quản trị hệ thống mạng máy tính trong tổ chức vừa và nhỏ
- Am hiểu các nguyên lý trong tổ chức và thiết kế cơ sở dữ liệu. Xây dựng và quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu, mở rộng hệ thống đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh
- Am hiểu và phân biệt được các giải pháp và chính sách an toàn thông tin phù hợp cho các HTTT trong doanh nghiệp
- Nhận biết và xác định được các nguồn lực về thông tin trong các hoạt động của doanh nghiệp; Nhận biết vai trò và mối quan hệ giữa các phân hệ trong các HTTT; xác định nguồn thông tin vào/ra đối với từng loại HTTT và tầm quan trọng của nó;Phân tích và tái tổ chức các luồng thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
- Nắm được các quy trình nghiệp vụ của các doanh nghiệp, tổ chức: quy trình nghiệp vụ kế toán tài chính; quy trình quản lý chuổi cung ứng, quản trị sản xuất; quy trình quản trị nguồn nhân sự. Nắm được các mô hình kinh doanh
- Am hiểu các công cụ và kỹ thuật hiện đại trong thiết kế và xây dựng các website phục vụ các hoạt động quản lý và kinh doanh
- Thấu hiểu các kiến thức cơ bản về kho dữ liệu và khai phá dữ liệu, qui trình xây dựng, cách thức khai thác và các kỹ thuật khai phá dữ liệu thông dụng nhằm hỗ trợ ra quyết định trong quản lý và kinh doanh.
- Am hiểu quy trình lập kế hoạch và triển khai các dự án CNTT;

Kỹ năng cơ bản:
- Khả năng soạn thảo các loại văn bản, lập kế hoạch công việc đúng chuẩn mực; khả năng thuyết trình, thuyết phục, lắng nghe, hỗ trợ, chia sẻ thông tin với người khác
- Khả năng làm việc nhóm và năng lực lãnh đạo như: phác thảo, định hướng, điều khiển; khả năng xây dựng và giải quyết mối quan hệ như: gắn kết, tạo động cơ, đồng cảm, chia sẻ và xử lý xung đột
- Kỹ năng tổng hợp và đánh giá thông tin từ nhiều nguồn, có tư duy phê phán, giải quyết vấn đề; Khả năng nghiên cứu độc lập, phát triển chuyên môn liên tục và học tập suốt đời
- Có thể giao tiếp và giải quyết công việc trong môi trường quốc tế với trình độ tiếng Anh IELTS 4.5 (hoặc tương đương) trở lên

Kỹ năng nghề nghiệp:
- Kỹ năng lập kế hoạch, đánh giá rủi ro, tính khả thi, khả năng quản lý và lập báo cáo về các dự án CNTT
- Khả năng thiết kế, tổ chức, quản trị cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu; khả năng tổng hợp, phân tích và khai phá dữ liệu nhằm hỗ trợ ra quyết định trong môi trường quản lý và kinh doanh thông minh
- Kỹ năng thuần thục trong quản trị các hệ thống thông tin phục vụ quản lý và kinh doanh trong doanh nghiệp như: hệ thống mạng máy tính, cổng thông tin điện tử, website thương mại điện tử, hệ phần mềm quản lý thông tin và kinh doanh nội bộ
- Kỹ năng tư duy sáng tạo và tiếp cận với những xu hướng phát triển hiện đại của CNTT để có định hướng nghiên cứu, triển khai trong tương lai
- Kỹ năng phân biệt và tiếp cận chuyên sâu các loại HTTT quản lý, tăng cường năng lực CNTT trong hỗ trợ ra quyết định

Thái độ và hành vi:
- Năng lực thể hiện hành vi và ra quyết định trên cơ sở cân nhắc các yếu tố đạo đức, phù hợp với các yêu cầu của pháp luật, chuẩn mực chung của xã hội và lợi ích quốc gia
- Tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội. Cụ thể sinh viên phải đạt tối thiểu 50 điểm hoạt động ngoại khóa theo qui định của Trường Đại học kinh tế (theo Quyết định số 749/QĐ ĐHKT ngày 20/4/2017)
- Có tinh thần trách nhiệm với cá nhân và xã hội; có đạo đức nghề nghiệp và trong kinh doanh
- Có thái độ tích cực, tư duy sáng tạo, ý thức đổi mới và vượt khó vươn lên trong công việc.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Kinh doanh, tư vấn, triển khai và tích hợp phần mềm và các giải pháp HTTT trong kinh doanh và quản lý;
- Tư vấn, đánh giá tính khả thi, phân tích rủi ro và quản trị các dự án phát triển và tích hợp các HTTT trong kinh doanh và quản lý;
- Tư vấn, hoạch định chiến lược phát triển và quản trị các HTTT trong kinh doanh và quản lý;
- Thiết kế và quản trị các cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu; phân tích và khai thác dữ liệu nhằm hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo trong kinh doanh và quản lý;
- Tư vấn, hoạch định và quản trị đảm bảo sự an toàn và bảo mật thông tin trong các tổ chức và doanh nghiệp;
- Quản trị các hệ thống mạng máy tính trong các tổ chức, doanh nghiệp vừa và nhỏ;
- Quản trị các website thương mại điện tử, cổng thông tin điện tử và các hệ thống quản lý và kinh doanh thông minh;
- Giảng dạy một số học phần liên quan đến CNTT và HTTT quản lý tại cơ sở đào tạo; Hướng dẫn cho các nhân viên trong đơn vị sử dụng và khai thác HTTT một cách an toàn và có hiệu quả;

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 150 A00; A01; D01; D90 19.50 TTNV <= 4
2018 260 A00; A01; D01; D90 17.50 TTNV <= 3

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 500 475