Ngành Công nghệ sinh học

Ngành Công nghệ sinh học

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7420201; Mã trường: DDP; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2017

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo đội ngũ kỹ sư ngành Công nghệ sinh học đủ năng lực nghiên cứu, sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sinh học, Thiết kế công nghệ và điều hành dây chuyền sản xuất tại các nhà máy, xí nghiệp sản xuất…Giám sát chất lượng, nhân viên kỹ thuật tại các phòng thí nghiệp, các trung tâm kiểm định... Có năng lực chuyên môn cao; phẩm chất; Có thể tự mở cơ sở sản xuất các sản phẩm ứng dụng Công nghệ sinh học;

* Kiến thức
- Có kiến thức về lý thuyết các quá trình xảy ra trong Công nghệ sinh học.
- Ứng dụng các quy trình, dây chuyền vào các hoạt động thực tiễn trong thực tế sản xuất, nghiên cứu, sáng chế.
- Áp dụng các kiến thức về sinh tổng hợp, phân hủy, nhân giống, xử lý sinh học…và công nghệ thông tin, tự động hóa vào việc giải quyết các vấn đề liên quan đến các hoạt động của các quy trình thực tế một cách hữu hiệu và hiệu quả.
* Kỹ năng
- Thu thập mẫu, xử lý và đo đạc mẫu; thu thập, tổng hợp, phân tích các số liệu thí nghiệm; sử dụng các phương pháp thí nghiệm hiện đại của Công nghệ sinh học; thiết kế, tổ chức, thực hiện, đánh giá quy trình công nghệ, bố trí thiết bị, có kỹ năng phân tích và tư duy lôgic; kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Sử dụng tin học thành thạo trong giải quyết công việc và ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho công nghệ sinh học
* Thái độ và hành vi
Tôn trọng pháp luật, thể hiện các hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức của xã hội và đạo đức nghề nghiệp (ý thức về lợi ích gắn liền với an toàn sinh học, bảo vệ hệ sinh thái, bảo tồn động thực vật, bảo vệ môi trường…), trách nhiệm đối với công việc chuyên môn và lòng yêu nghề; có kỷ luật, nghiêm túc trong công việc; có tác phong khoa học, ham học hỏi công nghệ mới phục vụ tốt công việc.
* Tin học: Sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ thông tin, các phần mềm phổ thông và chuyên dụng để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp. Đạt chuẩn kỷ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
* Ngoại ngữ: Có thể giao tiếp và giải quyết công việc trong môi trường quốc tế với trình độ tiếng Anh Bậc 3 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc IELTS 4.0 (hoặc tương đương) trở lên.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Công nghệ sinh học có thể làm việc ở trong các tổ chức kinh doanh ở mọi thành phần kinh tế, các cơ quan chính quyền, các tổ chức phi lợi nhuận; Kỹ sư điều hành sản xuất, quản lý và đảm bảo chất lượng, chuyên viên phân tích, nhân viên tư vấn, nhân viên kinh doanh thiết bị, hóa chất công nghệ sinh học và các lĩnh vực có liên quan.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 20 A00; D07; D08; B00 14.40 TTNV <= 2
2018 30 A00; A01; A04; B00 19.00

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 20 1. Toán + Vật lý + Hóa học;2. Toán + Vật lý + Sinh học;3. Toán + Vật lý + Địa lý; 4. Toán + Sinh học + Địa lý 17.60

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - A04: Toán + Vật lý + Địa lý
     - B00: Toán + Hóa học + Sinh học
     - D07: Toán + Hóa học + Tiếng Anh
     - D08: Toán + Tiếng Anh + Sinh học