Ngành Sư phạm Địa lý

Ngành Sư phạm Địa lý

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7140219; Mã trường: DDS; Năm bắt đầu tuyển sinh: 1999

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo cử nhân Sư phạm Địa lí có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học để dạy học, làm việc và quản lý trong các lĩnh vực liên quan đến Địa lí tại các cơ sở giáo dục, các sở ban ngành, các trung tâm nghiên cứu, các tổ chức tổ chức phi chính phủ; có khả năng khởi nghiệp, thích ứng với môi trường làm việc thay đổi và học tập suốt đời; có phẩm chất, đạo đức nhà giáo

'Người học tốt nghiệp cử nhân ngành Sư phạm Địa lí tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng có khả năng:
- PLO1. Vận dụng được kiến thức về khoa học chính trị - pháp luật, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội vào đời sống và hoạt động chuyên môn.
- PLO2. Vận dụng kiến thức chuyên ngành Địa lí và khoa học giáo dục vào hoạt động nghề nghiệp.
- PLO3. Tổ chức hoạt động giáo dục và dạy học môn Địa lí theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.
- PLO4. Phát triển các kĩ năng chuyên ngành Địa lí phục vụ dạy học và nghiên cứu.
- PLO5. Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại ngữ trong dạy học và nghiên cứu Địa lí.
- PLO6. Xây dựng môi trường giáo dục tích cực.
- PLO7. Thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Địa lí và khoa học giáo dục.
- PLO8. Thể hiện tư duy phản biện, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề phức tạp.
- PLO9. Phát triển kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm.
- PLO10. Thực hiện hành vi ứng xử phù hợp với phẩm chất, đạo đức nhà giáo; tham gia phục vụ cộng đồng và hình thành ý tưởng khởi nghiệp.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

'- Trở thành giáo viên giảng dạy tại các trường phổ thông công, tư thục trong cả nước;
- Cơ hội làm việc tại các trường cao đẳng và đại học, các cơ quan, tổ chức về giáo dục;
- Cơ hội tiếp tục học tập lên các trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 28 "1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử 2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh" 23.75 DI >= 7.25;TTNV <= 2
2021 22 "1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử 2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh" 21.50 DI >= 7.75;TTNV <= 2
2020 40 C00 ; D15 18.50 DI >= 7.5; TTNV <= 1
2019 25 C00; D15 18.00 TTNV <= 3
2018 36 C00; D15 17.50 DI >= 5.25;VA >= 5.5;TTNV <= 1

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 28 "1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử 2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh" 24.75
2021 9 "1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử 2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh" 18.00

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - C00: Văn + Lịch sử + Địa lý
     - D15: Văn + Địa lý + Tiếng Anh