Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Kinh doanh số

Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Kinh doanh số

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7340101; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2021

II. GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành Kinh doanh số cung cấp cho thị trường lao động những nhà quản trị có kiến thức tổng quát về quản trị kinh doanh, kiến thức chuyên sâu về kinh doanh số và kiến thức liên quan đến ứng dụng kỹ thuật số của CMCN 4.0 vào kinh doanh và quản lý. Cử nhân chuyên ngành Kinh doanh số sẽ có năng lực chuyên môn trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh số, triển khai chiến lược kinh doanh số thành các chiến lược chức năng như chiến lược sản xuất, tài chính, marketing… và có năng lực hoạch định, tổ chức thực thi các dự án chuyển đổi số trong các doanh nghiệp. Ngoài ra, cử nhân chuyên ngành Kinh doanh số còn có năng lực nhận diện các cơ hội kinh doanh số, phát triển các mô hình kinh doanh số và thiết lập các dự án khởi nghiệp số. Ngoài các kiến thức chuyên môn về Quản trị kinh doanh và Kinh doanh số, cử nhân Kinh doanh số còn được đào tạo kỹ năng giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh để thích ứng với bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, cũng như được trang bị kiến thức về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội trong môi trường số.

PLO1 - Áp dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật vào việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh và quản trị
PLO2 - Nhận diện được chiến lược kinh doanh và sự đóng góp của các chiến lược chức năng vào việc thực thi chiến lược kinh doanh của một tổ chức
PLO3 - Phân tích được sự tích hợp của các chức năng quản trị cơ bản trong doanh nghiệp số, chiến lược kinh doanh số và tạo lập, quản lý các dự án chuyển đổi số của doanh nghiệp
PLO4 - Thực thi được các quyết định cơ bản trong quản trị doanh nghiệp số, như quyết định về sản xuất, tài chính, nhân sự, marketing …
PLO5 - Nhận diện được cơ hội kinh doanh số và tạo lập mô hình kinh doanh số, dự án khởi nghiệp số
PLO6 - Giao tiếp hiệu quả (nói và viết) trong việc thương lượng, đàm phán và giải quyết các vấn đề quản trị kinh doanh
PLO7 - Giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh (nói và viết) trong môi trường kinh doanh toàn cầu hóa
PLO8 - Ứng dụng được các kĩ thuật của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong quản lý, điều hành doanh nghiệp
PLO9 - Tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức và thực thi trách nhiệm xã hội trong kinh doanh

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kinh doanh số có thể làm việc tại các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực Kinh doanh số hoặc các doanh nghiệp có bộ phận chuyển đổi số ... Cụ thể, cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kinh doanh số có thể đảm nhận các vị trí công việc:
- Trong thời gian từ 0 - 4 năm: đầu tiên sau khi tốt nghiệp, cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kinh doanh số có thể làm tại một vị trí công việc hoặc luân chuyển ở nhiều vị trí công việc tại rất nhiều phòng ban phù hợp chuyên môn tại các doanh nghiệp kinh doanh số ... Cụ thể, họ có thể là:
+ Nhân viên kinh doanh, phân tích dữ liệu kinh doanh
+ Nhân viên chăm sóc khách hàng, phát triển sản phẩm, phát triển thị trường
+ Nhân viên marketing số, nhân viên bán hàng, quản lý kênh phân phối
+ Nhân viên bộ phận thương mại điện tử
+ Nhân viên trong các dự án phát triển sản phẩm số
+ Hoặc làm nhân viên trong các bộ phận chuyển đổi số của mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp
- Từ 5 - 10 năm: cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kinh doanh số có thể thăng tiến đến những vị trí sau trong các doanh nghiệp số:
+ Trưởng, phó bộ phận kinh doanh, phân tích dữ liệu kinh doanh
+ Trưởng, phó bộ phận chăm sóc khác hàng
+ Trưởng, phó bộ phận quản lý kênh, mạng lưới phân phối
+ Trưởng, phó bộ phận thương mại điện tử
+ Trưởng, phó dự án phát triển sản phẩm số
+ Trưởng, phó chi nhánh, quản lý vùng, quản lý khu vực
+ Hoặc làm trưởng phó bộ phận chuyển đổi số của mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp
- Sau 10 năm: với các kiến thức và kỹ năng tích lũy được từ hoạt động quản trị điều hành nhiều chức năng khác nhau và quản lý điều hành tổng quát các đơn vị cấp nhỏ lẻ, đỉnh cao nghề nghiệp của một cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kinh doanh số là:
+ Giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp kinh doanh số
+ Khởi nghiệp doanh nghiệp số

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 80 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh"
2021 80 A00 ; A01 ; D01 ; D90 26.00 TTNV <= 11
2020 265 A00; A01; D01; D90 25.00 TTNV <= 13
2019 290 A00; A01; D01; D90 22.00 TTNV <= 8
2018 350 A00; A01; D01; D90 19.50 TTNV <= 7

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 80 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh"
2021 80 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh" 26.50

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh