Ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

Ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7510701; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 1995

II. GIỚI THIỆU

Được thành lập từ năm 1994 với khóa tuyển sinh đầu tiên vào năm 1995, Bộ môn Công nghệ Hóa học - Dầu & Khí (CNHH-D&K) tự hào là bộ môn đầu tiên của trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đào tạo theo chương trình song ngữ Việt - Pháp. Trải qua 27 năm hình thành và phát triển, với đội ngũ giảng viên giàu năng lực, nhiệt huyết và được đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ, sau Tiến sĩ tại các trường đại học và viện nghiên cứu danh tiếng của Pháp, Bỉ, Anh, Hàn Quốc (ENSPM, IFPEN, IRCE-CNRS, UdS, ULille, DAU…). Bộ môn ngày càng lớn mạnh đáp ứng tốt các yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ nghiên cứu khoa học của Khoa, Trường trong lĩnh vực Công nghệ hóa học, Công nghệ chế biến dầu khí, Khai thác dầu khí, Năng lượng tái tạo và Vật liệu tiến tiến. Hiện tại, Bộ môn có 12 cán bộ tham gia công tác giảng dạy và phục vụ giảng dạy, trong đó có 3 Phó giáo sư, 6 Tiến sĩ, 1 Thạc sĩ, 2 Kỹ sư

"Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ Dầu khí và Khai thác dầu Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học cơ bản, công nghệ và kỹ thuật trong thực hành để phân tích, thiết kế, đánh giá và nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ hóa học, công nghệ dầu khí và khai thác dầu.
2. Có khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp để giải quyết vấn đề kỹ thuật chuyên ngành; có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp.
3. Có kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; có trình độ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 450 (hoặc tương đương) và sử dụng được tiếng Anh trong lĩnh vực chuyên môn.
4. Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường đa ngành, đa văn hóa.
5. Có khả năng hình thành ý tưởng, xây dựng, vận hành, quản lý các quy trình công nghệ phù hợp với bối cảnh doanh nghiệp, xã hội trong xu hướng toàn cầu hóa.
6. Có khả năng thực hành chuyên nghiệp, xây dựng các quy trình phân tích theo tiêu chuẩn; xử lý và đánh giá kết quả phân tích trong lĩnh vực chuyên môn.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân - Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ngành Công nghệ Dầu khí và Khai thác dầu đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học, kỹ thuật liên ngành và công cụ tính toán nhằm phân tích thiết kế, đánh giá các vấn đề kỹ thuật mới, phức tạp về công nghệ, sản phẩm, quy trình, hệ thống thuộc lĩnh vực công nghệ hóa học, công nghệ dầu khí và khai thác dầu;
2. Có khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp để giải quyết vấn đề kỹ thuật chuyên ngành, liên ngành; có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp;
3. Có kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; có trình độ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 600 (hoặc tương đương) và sử dụng tiếng Anh thành thạo trong lĩnh vực chuyên môn;
4. Có kỹ năng truyền đạt tri thức và làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường đa ngành, đa văn hóa;
5. Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, lắp đặt hệ thống và vận hành các quy trình công nghệ đáp ứng các tiêu chuẩn và các ràng buộc về sức khỏe, an toàn, môi trường, kinh tế - xã hội trong xu hướng toàn cầu hóa;
6. Có khả năng thực hành chuyên nghiệp, xây dựng các quy trình phân tích theo tiêu chuẩn; xử lý và đánh giá kết quả phân tích trong lĩnh vực chuyên môn;
7. Có kỹ năng tổ chức, quản trị, quản lý và cải tiến có hiệu quả các hoạt động nghề nghiệp.
"

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

"Người học tốt nghiệp trình độ đại học (Cử nhân) ngành Công nghệ Dầu khí và Khai thác dầu có thể làm việc tại:
• Công ty Xăng Dầu Khu vực 5;
• Công ty xăng dầu (Petrolimex) tại các Tỉnh, Thành Phố;
• Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec);
• Nhà máy LPG Đà Nẵng;
• Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex, Nhà máy Nhựa đường Thọ Quang;
• Cơ quan quản lý Nhà Nước (Hải quan), Trung tâm kiểm định chất sản phẩm, hàng hóa (Quatest);
• Nhà máy lọc dầu (BSR, NSRP);
• Tổng công ty khí (PV-GAS), Nhà máy chế biến khí (Dinh Cố, Cà Mau, Nam Côn Sơn...);
• Nhà máy sản xuất hóa chất và phân bón (Đạm Phú Mỹ; Đạm Cà Mau…);
• Nhà máy Hóa dầu Long Sơn, Dự án Nhà máy Polypropylene Phú Mỹ;
• Công ty thiết kế dầu khí (PTSC-MC, PVE…);
• Công ty khai thác dầu khí (Vietsovpetro, PVEP, Cửu Long JOC, Phú Quốc POC…);
• Công ty kinh doanh dầu khí, hóa chất dầu khí (PVN, Petrolimex, Nalco, CT Dầu nhờn…);
• Giảng viên, Nghiên cứu viên tại các trường đại học, Viện nghiên cứu;
• Các tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong lĩnh vực dầu khí…
"

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2021 25 " A00;  D07 " 23.00 TO >= 8;HO >= 7;TTNV <= 2

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 10 A00 ;D07 26.11
2021 10 "1. Toán + Hóa học + Vật lý2. Toán + Hóa học + Tiếng Anh " 25.09