Ngành Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư)

Ngành Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7310101; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 1991

II. GIỚI THIỆU

Chương trình đại học chuyên ngành Kinh tế Đầu tư được thành lập năm 1991 nhằm mục đích trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng để hiểu và tham gia vào hoạt động đầu tư phát triển.
Chương trình này được áp dụng bằng hệ thống đào tạo tín chỉ với 134 tín chỉ bao gồm các khối kiến thức đại cương, khối kiến thức ngành và khối kiến thức chuyên ngành. Chương trình giảng dạy được thiết kế theo một lộ trình linh hoạt cho phép sinh viên tự lên kế hoạch học tập và hoàn thành chương trình từ 3 đến 6 năm.
Bằng Cử nhân về Kinh tế Đầu tư tạo ra một nền tảng vững chắc để sinh viên có thể làm việc trong các hoạt động chuyên về đầu tư phát triển; ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng về tin học, ngoại ngữ, giao tiếp để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường vĩ mô và vi mô đồng thời đảm bảo khả năng cần thiết cho mục tiêu học tập suốt đời.
Chúng tôi rất tự hào về kết quả học tập và các hoạt động ngoại khóa của sinh viên. Với những kiến thức chuyên môn tốt và kỹ năng cần thiết được trang bị trong quá trình học tập, rất nhiều sinh viên Khoa Kinh tế chuyên ngành Kinh tế Đầu tư đã thành đạt trong công việc sau khi tốt nghiệp và có nhiều cơ hội học tập nâng cao trình độ ở các bậc sau đại học trong và ngoài nước

PLO1 - Áp dụng được các kiến thức nền tảng về kinh doanh, quản lý và pháp luật
PLO2 - Áp dụng được các kiến thức nền tảng về kinh tế thị trường trong môi trường toàn cầu hóa để giải quyết các vấn đề thực tiễn
PLO3 - Áp dụng được các phương pháp và công cụ quản lý nhà nước về kinh tế
PLO4 - Phân tích, đánh giá được thực tiễn hoạt động đầu tư ở tầm vĩ mô và vi mô
PLO5 - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chính sách đầu tư, quản lý hoạt động đầu tư ở tầm vĩ mô và vi mô
PLO6 - Có năng lực thuyết trình, giao tiếp và làm việc nhóm
PLO7 - Có năng lực sử dụng ngoại ngữ trong công việc
PLO8 - Có năng lực sử dụng các phần mềm công nghệ thông tin chuyên dụng phục vụ cho công việc
PLO9 - Tuân thủ các chuẩn mực xã hội, đạo đức nghề nghiệp và thực thi trách nhiệm xã hội

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kinh tế đầu tư có thể đáp ứng cho các vị trí việc làm của công tác xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chính sách đầu tư, quản lý đầu tư theo tùy theo mức độ thăng tiến nghề nghiệp trong các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp sau:
- Các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư từ Trung ương đến địa phương (Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính, Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân…)
- Các tổ chức kinh tế - xã hội, tổ chức phi chính phủ
- Các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài
- Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp
- Trung tâm xúc tiến đầu tư, tư vấn đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho các địa phương
- Các tổ chức tài chính: ngân hàng, công ty tài chính, quỹ đầu tư, quỹ tín dụng, trung tâm giao dịch - đấu giá tài sản, công ty bảo hiểm, …
- Phòng hoặc ban đầu tư tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
- Các viện nghiên cứu; trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 45 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh"
2021 45 A00 ; A01 ; D01 ; D90 25.00 TTNV <= 19
2020 135 A00; A01; D01; D90 24.25 TTNV <= 7
2019 160 A00; A01; D01; D90 20.75 TTNV <= 8
2018 200 A00; A01; D01; D90 18.50 TTNV <= 8

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 45 "1. Toán + Vật lí + Hóa học2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh"
2021 45 "1. Toán + Vật lí + Hóa học2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh" 25.00

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh