Ngành Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư)

Ngành Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7310101; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2012

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo 4 năm. Cử nhân chuyên ngành Kinh tế đầu tư đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực về chuyên môn để thực hiện công tác phân tích, hoạch định, tổ chức, thực thi và quản lý hoạt động đầu tư ở phạm vi quốc gia, địa phương, vùng, ngành, các tố chức kinh tế - xã hội; Các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài… một cách độc lập; Có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp nhằm thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường.

- Kiến thức: Am hiểu cơ chế vận hành của thị trường tài chính, thị trường vốn trong nền kinh tế thị trường; Cách thức huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực để đầu tư phát triển; Phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế - xã hội, phát hiện cơ hội đầu tư và cung ứng dịch vụ tư vấn đầu tư; Xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; chương trình, dự án phát triển KT-XH; Quản lý, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực thi các chính sách, chương trình, dự án đầu tư phát triển KT-XH.

- Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp và truyền thông; Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; Kỹ năng phân tích; Kỹ năng hoạch định; Kỹ năng quản lý dự án đầu tư; Kỹ năng lập, thẩm định dư án đầu tư; Kỹ năng xúc tiến đầu tư.
- Thái độ và hành vi: Tuân thủ qui định của pháp luật; Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; Tinh thần phục vụ cộng đồng.
- Tin học: Đạt chuẩn sử dụng CNTT nâng cao.
- Ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh IELTS 4.5 hoặc tương đương.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Có thể đảm đương được các vị trí việc làm: Quy hoạch, kế hoạch đầu tư, quản lý dự án đầu tư, quản lý đấu thầu, thẩm định dự án đầu tư, xúc tiến đầu tư…trong các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư; Các tổ chức kinh tế - xã hội; Các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài; Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp; Trung tâm xúc tiến đầu tư; Tư vấn đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho các địa phương và doanh nghiệp; Giảng dạy, nghiên cứu về kinh tế.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 160 A00; A01; D01; D90 20.75 TTNV <= 8
2018 200 A00; A01; D01; D90 18.50 TTNV <= 8

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 300 284