Ngành Cử nhân Hóa học (Chuyên ngành Phân tích Môi trường)

Ngành Cử nhân Hóa học (Chuyên ngành Phân tích Môi trường)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7440112; Mã trường: DDS; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2007

II. GIỚI THIỆU

Có năng lực học tập suốt đời, đảm bảo kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ để học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các chuyên ngành thuộc lĩnh vực hóa học phân tích – môi trường ở trong và ngoài nước.Có thể thực hiện được các đề tài nghiên cứu hóa học phân tích - môi trường ở các cấp khác nhau.

VỀ KIẾN THỨC
Có kiến thức cơ bản, toàn diện và chuyên sâu về Vật lý:
- Có kiến thức cơ bản về toán dùng cho Vật lý
- Kiến thức đầy đủ và sâu sắc về vật lý Đại cương.
- Kiến thức về thí nghiệm Vật lý.
- Kiến thức về Vật lý lý thuyết, Vật lý chất rắn, Vật lý quang phổ, Vật lý điện tử, vi mạch và xử lý tín hiệu số, Vật lý nano…
- Có kiến thức về lý luận dạy học Vật lý, chương trình Vật lý và thực tiễn dạy học Vật lý.
VỀ KỸ NĂNG
- Có kỹ năng vận dụng kiến thức về Vật lý, kỹ năng thực hành Vật lý để giải các bài về vật lý từ phổ thông đến đại học, từ Vật lý cổ điển đến hiện đại, giải thích các hiện tượng Vật lý trong tự nhiên, thiết kế các vi mạch điện tử và ứng dụng trong đời sống. như là hệ thống tự động chống cháy, nổ, hệ thống chống trộm, hệ thống cảnh báo từ xa….
- Có năng lực giảng dạy Vật lý, thực hiện các công việc của một cán bộ khoa học, của giáo viên có thể đáp ứng kịp thời với các yêu cầu phát triển của giáo dục và khoa học kỹ thuật.
- Có kỹ năng tự học suốt đời, làm việc độc lập và làm việc hợp tác theo nhóm.
VỀ THÁI ĐỘ
- Có ý thức trách nhiệm công dân, có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong phù hợp với chuẩn xã hội và pháp luật, tận tụy trong công việc.
- Có phương pháp làm việc và tư duy khoa học, biết giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề nghiệp và xã hội.
- Có tinh thần học hỏi, có ý chí không ngừng nâng cao kiến thức và rèn luyện bản thân, sẵn sàng hợp tác với cộng đồng.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Có thể làm những công việc có liên quan đến lĩnh vực hóa học phân tích – môi trường tại các cơ sở phù hợp với chuyên môn đào tạo trong cả nước.
Có thể làm công tác giảng dạy hóa học tại các trường phổ thông, các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường đại học và cao đẳng trong cả nước nếu đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về trình độ, năng lực và được bổ sung thêm kiến thức về nghiệp vụ sư phạm.
Có thể làm công tác nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu hóa học.
Có thể làm chuyên viên và quản lý tại các bộ phận ở các trường học, các cơ sở quản lý giáo dục, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với chuyên môn.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 70 A00; D07; B00 15.00 TTNV <= 4
2018 50 A00; D07; B00 15.00 HO >= 4.5;TO >= 5;TTNV <= 3

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 50 1. Hóa học + Toán + Vật lý;2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh;3. Hóa học + Toán + Sinh học 18.00

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - B00: Toán + Hóa học + Sinh học
     - D07: Toán + Hóa học + Tiếng Anh

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 550 440