Ngành Y khoa

Ngành Y khoa

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7720101; Mã trường: DDY; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2014

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo 6 năm. Đào tạo Bác sĩ đa khoa - Nhà khoa học có đủ y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở vững chắc, có kiến thức và kỹ năng cơ bản về lâm sàng và cộng đồng, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền, có tầm nhìn và năng lực nghiên cứu khoa học, có khả năng tiếp cận và ứng dụng các thành tựu khoa học y học trong bảo vệ và chăm sức khỏe nhân dân, có khả năng tự học vươn lên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

1. Kiến thức
- Vận dụng được các kiến thức về tư tưởng, đạo đức cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.
- Áp dụng được kiến thức công nghệ thông tin trong phục vụ người bệnh và nghiên cứu khoa học.
- Vận dụng được kiến thức về ngoại ngữ trong giao tiếp và công việc chuyên môn.
- Phân tích được các hiện tượng, các cơ chế hoạt động, nguyên lý vận hành của các trang thiết bị phục vụ chẩn đoán và điều trị.
- Tiếp cận được với các kiến thức y sinh học và kỹ thuật y dược hiện đại.
- Nắm được đặc điểm giải phẫu, cấu trúc và hoạt động của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.
- Đánh giá được sự thay đổi các trạng thái cơ thể trong những điều kiện bình thường và bệnh lý.
- Vận dụng được kiến thức cốt lõi về khoa học sức khỏe và các mối liên quan giữa sức khỏe với các yếu tố môi trường xã hội.
- Đánh giá và phân tích được mối liên quan giữa sức khỏe, bệnh tật với môi trường và các yếu tố tâm lý, xã hội.
- Áp dụng được những kiến thức cơ bản, cơ sở để giải thích một cách sâu sắc các triệu chứng bệnh lý của người bệnh.
- Phân tích và tổng hợp được các triệu chứng, các dấu hiệu để chẩn đoán các tình trạng bệnh lý.
- Áp dụng được các phương pháp, các kỹ thuật để điều trị và chăm sóc người bệnh.
- Vận dụng tổng hợp kiến thức thu được để phân tích và đánh giá các vấn đề sức khỏe tại bệnh viện và cộng đồng.
2. Kỹ năng
a) Kỹ năng nghề nghiệp
- Thực hiện được công tác tư vấn, giáo dục sức khỏe, tổ chức chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
- Đề xuất được những biện pháp xử lý thích hợp để chăm sóc, nâng cao sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khỏe.
- Chẩn đoán và xử trí được các bệnh thông thường và các trường hợp cấp cứu thông thường.
- Chỉ định và phân tích được kết quả các xét nghiệm và kỹ thuật thăm dò chức năng cơ bản.
- Thực hiện được các kỹ thuật, thủ thuật cơ bản trong lâm sàng.
- Sử dụng thành thạo các thiết bị y khoa cơ bản.
- Chẩn đoán định hướng và xử trí một số bệnh chuyên khoa thông thường.
- Phát hiện sớm được các bệnh dịch tại địa phương công tác.
- Đề xuất được các biện pháp phòng chống dịch phù hợp và tham gia tổ chức phòng chống dịch.
- Áp dụng được y học cổ truyền trong công tác phòng và chữa bệnh.
- Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả NCKH vào công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.
b) Kỹ năng mềm
- Có khả năng linh hoạt thích ứng trong các hoàn cảnh mới, làm việc có kế hoạch, suy nghĩ và làm việc độc lập sáng tạo; luôn tập trung cho kết quả công việc.
- Có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả: kỹ năng tổ chức phối hợp với các thành viên trong nhóm, kỹ năng lắng nghe, thu nhận; kỹ năng thuyết trình giảng giải, kỹ năng tổng hợp ý kiến, kỹ năng phản biện và bảo vệ quan điểm.
- Trình độ ngoại ngữ: Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Trình độ tin học ứng dụng: Chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản theo chuẩn Quốc gia
3. Về thái độ, phẩm chất đạo đức
a) Phẩm chất đạo đức cá nhân
Có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân; có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật lao động; tự tin, can đảm, trung thành, công nhận thành quả của người khác và có tinh thần cầu tiến, tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ.
b) Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; tôn trọng, cảm thông và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
- Coi trọng việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.
c) Phẩm chất đạo đức xã hội
Có các phẩm chất đạo đức xã hội như: có ý thức cộng đồng; có tinh thần hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; tham gia công tác xã hội, đoàn thể.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Các cơ sở khám chữa bệnh ở các tuyến trung ương, tỉnh, huyện, cộng đồng, các cơ sở đào tạo cán bộ y tế, viên nghiên cứu, các ban ngành có nhu cầu sử dụng bác sĩ đa khoa.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 100 "1. Toán + Hóa học + Sinh học2. Toán + Sinh học + Tiếng Anh" 25.45 TO >= 8.2;SI >= 7;TTNV <= 4
2021 100 "1. Toán + Hóa học + Sinh học2. Toán + Sinh học + Tiếng Anh" 26.55 TO >= 9;SI >= 8;TTNV <= 3
2020 100 B00 26.50 TO >= 9; SI >= 8.75; HO >= 8; TTNV <= 2
2019 100 B00 23.80 TO >= 7.8;SI >= 7.75;HO >= 7.5;TTNV <= 3

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - B00: Toán + Hóa học + Sinh học