Khoa Y Dược

Đặt câu hỏi

Khoa Y Dược


0236.710.9357 (Bấm số 2) hoặc 0979552214 (Thầy Thiện)
Trang tuyển sinh
Facebook
Khu Đô thị Đại học Đà Nẵng, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

Đặt câu hỏi