Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

cho e hỏi công thức tính điểm học bạ của ngành Công nghệ thông tin (Đào tạo đặc thù) với ạ ?

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 1 tháng 7 năm 2019, lần xem: 1061

Chào em,

Ngành Công nghệ thông tin (đào tạo đặc thù) được xét tuyển đại học chính quy theo học bạ (điểm học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học lớp 12) năm 2019 vào Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Đà Nẵng. Để biết thông tin tổ hợp môn, tiêu chí phụ, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào em vui lòng tham khảo link đính kèm:

http://ts.udn.vn/files/2019/2019_5_22_18_39_853_goc-tong_hop_thong_tin_dkxt_2019_-_hoc_ba2205.pdf 

 

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi