Ngành Ngôn ngữ Nga (Chuyên ngành Tiếng Nga)

Ngành Ngôn ngữ Nga (Chuyên ngành Tiếng Nga)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7220202; Mã trường: DDF; Năm bắt đầu tuyển sinh: 0

II. GIỚI THIỆU

Chương trình cử nhân ngành Ngôn ngữ Nga (chuyên ngành tiếng Nga) đào tạo trình độ cử nhân có đủ kiến thức, năng lực chuyên môn sâu về tiếng Nga và nghiệp vụ du lịch, đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, có sức khỏe để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực có sử dụng tiếng Nga, đáp ứng được yêu cầu xã hội và nền kinh tế đất nước trong quá trình hội nhập và phát triển.

- Kiến thức:
+ Trang bị cho sinh viên đủ khối lượng kiến thức đại cương theo chương trình đào tạo Cử nhân hiện đang được áp dụng trong khối ngành khoa học xã hội nhân văn.
+ Trang bị theo chiều sâu khối kiến thức chuyên ngành tiếng Nga; kiến thức cơ bản về lịch sử, văn học, văn hóa, xã hội Nga… để sau khi tốt nghiệp cử nhân tiếng Nga có thể thực hiện các công việc có sử dụng tiếng Nga tại các cơ quan, công ty, cơ sở kinh doanh du lịch…
- Kỹ năng: Có khả năng sử dụng tiếng Nga như một công cụ giao tiếp nói chung và trong các công việc dịch thuật liên quan đến tiếng Nga; Có khả năng biên dịch, phiên dịch đạt yêu cầu các loại văn bản thông dụng từ tiếng Nga sang tiếng Việt và ngược lại; Biết soạn thảo thư từ và các loại văn bản giao dịch thông thường bằng tiếng Việt và tiếng Nga;
- Thái độ, hành vi:Sinh viên tốt nghiệp có lòng yêu nước, yêu đồng bào, tinh thần tự hào dân tộc; Có hoài bão, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, phục vụ Tổ quốc; Sống làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; Nắm vững nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, sẵn sàng đảm nhận mọi công việc được giao; Có khả năng ứng xử khéo léo, nắm được những chiến thuật cơ bản trong giao tiếp, và chuẩn mực trong phát ngôn.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm công việc biên dịch, phiên dịch và các công việc khác có sử dụng tiếng Nga tại các doanh nghiệp, công ty, các tổ chức, cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ - văn hóa trong và ngoài nước.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 40 " 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nga*2 2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2 3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2" 15.10 TTNV <= 2
2021 40 " 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nga*2 2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2 3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2" 18.58 TTNV <= 1
2020 72 D01; D02; D96; D78 15.03 TTNV <= 4
2019 56 D01; D02; D96; D78 18.13 TTNV <= 4
2018 56 D01; D02; D96; D78 16.69 TTNV <= 2

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 20 "1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*21B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nga*22. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*23. Ngữ Văn + Lịch sử + Tiếng Anh*2" 25.10
2021 20 "1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*21B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nga*22. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*23. Ngữ Văn + Lịch sử + Tiếng Anh*2" 21.40

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D02: Văn + Toán + Tiếng Nga
     - D78: Văn + Anh + KHXH
     - D96: Toán + Anh + KHXH