Ngành Công nghệ sinh học

Ngành Công nghệ sinh học

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7420201; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2000

II. GIỚI THIỆU

"Công nghệ sinh học là một lĩnh vực công nghệ cao, dựa trên nền tảng khoa học về sự sống để sử dụng sinh vật tạo ra các sản phẩm hữu ích cho con người trên qui mô công nghiệp. Tại Việt Nam, cũng như trên thế giới, đã có rất nhiều công ty về công nghệ sinh học hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y dược và môi trường. Với lợi thế của trường kỹ thuật trong việc đào tạo các kỹ sư có kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu, người học tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ sinh học tại trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng có thể đảm nhận các vị trí việc làm như sau:
- Kỹ sư thiết kế, vận hành dây chuyền sản xuất, tổ chức và điều hành sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm và quản lý công nghệ tại các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm sinh học trong lĩnh vực công nghiệp (nhà máy bia, nhà máy sữa, nhà máy bột ngọt...); nông nghiệp (sản xuất chế phẩm sinh học nuôi tôm cá, phân bón sinh học, chất kích thích sinh trưởng thực vật...); y dược (chẩn đoán y học, nhà máy dược phẩm...) và các công ty môi trường.
- Làm việc tại các cơ quan quản lý có liên quan đến quản lý và kiểm soát các sản phẩm có nguồn gốc sinh học như Sở Khoa học công nghệ, Sở y tế, Sở nông nghiệp, Sở tài nguyên môi trường....
- Tham gia giảng dạy tại các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp...
- Chuyên viên nghiên cứu tại các Viện nghiên.
- Tư vấn, đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNSH
- Khởi nghiệp tự kinh doanh trong lĩnh vực CNSH
"

"Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ sinh học Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, Sinh học và các khoa học khác để nhận dạng và giải quyết những vấn đề khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực của ngành Công nghệ sinh học.
2. Có khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp để giải quyết vấn đề kỹ thuật chuyên ngành; có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp.
3. Có kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; có trình độ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 450 (hoặc tương đương) và sử dụng tiếng Anh trong hoạt động chuyên môn.
4. Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường đa ngành, đa văn hoá.
5. Có khả năng thiết kế, thực hiện và xử lý kết quả các thí nghiệm, các phân tích định tính, định lượng trong Công nghệ sinh học; triển khai các hệ thống quản lý chất lượng tại các đơn vị hoạt động trong ngành Công nghệ sinh học.
6. Có khả năng hình thành ý tưởng, nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ sinh học đáp ứng các tiêu chuẩn và các ràng buộc về sức khỏe, an toàn, môi trường, kinh tế - xã hội trong xu hướng toàn cầu hóa.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân - Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ngành Công nghệ sinh học đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, Sinh học, khoa học, công nghệ, kỹ thuật gắn với chuyên ngành, liên ngành nhằm phân tích, thiết kế và giải quyết các vấn đề kỹ thuật mới, phức tạp về công nghệ, sản phẩm, quy trình, hệ thống thuộc các lĩnh vực của ngành Công nghệ sinh học.
2. Có khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp để giải quyết vấn đề kỹ thuật chuyên ngành, liên ngành; có khả năng thích nghi và tự định hướng nghề nghiệp.
3. Có kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; có trình độ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 600 (hoặc tương đương) và sử dụng thành thạo tiếng Anh trong hoạt động chuyên môn.
4. Có kỹ năng truyền đạt tri thức và làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường đa ngành, đa văn hoá.
5. Có khả năng thiết kế, thực hiện và xử lý kết quả các thí nghiệm, các phân tích định tính, định lượng trong Công nghệ sinh học; triển khai các hệ thống quản lý chất lượng tại các đơn vị hoạt động trong ngành Công nghệ sinh học.
6. Có khả năng hình thành ý tưởng, nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ sinh học.
7. Có khả năng thiết kế, vận hành quy trình sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học đáp ứng các tiêu chuẩn và các ràng buộc về sức khỏe, an toàn, môi trường, kinh tế - xã hội trong xu hướng toàn cầu hóa.
8. Có kỹ năng tổ chức, quản trị, quản lý có hiệu quả và cải tiến các hoạt động nghề nghiệp.
"

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

"Người học tốt nghiệp trình độ đại học (Cử nhân) ngành Công nghệ sinh học phù hợp với các vị trí công việc:
 Kiểm tra chất lượng sản phẩm và phát triển sản phẩm tại các đơn vị sản xuất các sản phẩm sinh học trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, nông nghiệp, thực phẩm, môi trường;
 Làm việc tại các cơ quan quản lý có liên quan đến quản lý và kiểm soát các sản phẩm có nguồn gốc sinh học như: Sở khoa học công nghệ, Sở y tế, Trung tâm y tế dự phòng; Sở tài nguyên môi trường, các trung tâm tư vấn và quản lý môi trường; sở nông nghiệp, và các trung tâm quản lý và phân phối giống, các chi cục bảo vệ thực vật ...
 Tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề …
 Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học tại các viện nghiên cứu.
 Tư vấn, đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ sinh học.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân- Kỹ sư ngành Công nghệ sinh học phù hợp với các vị trí công việc:
 Thiết kế, vận hành dây chuyền sản xuất, tổ chức và điều hành sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm, quản lý công nghệ tại các đơn vị sản xuất các sản phẩm sinh học trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, nông nghiệp, thực phẩm, môi trường.
 Làm việc tại các cơ quan quản lý có liên quan đến quản lý và kiểm soát các sản phẩm có nguồn gốc sinh học như: sở khoa học công nghệ; sở y tế, trung tâm y tế dự phòng; sở tài nguyên môi trường, các trung tâm tư vấn và quản lý môi trường; sở nông nghiệp, và các trung tâm quản lý và phân phối giống, các chi cục bảo vệ thực vật ...
 Tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề …
 Thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai các đề tài nghiên cứu vào thực tiễn để phát triển các sản phẩm sinh học tại các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp.
"

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2021 40 " A00;  D07; B00" 24.00 TO >= 7;HO >= 8;TTNV <= 5
2020 90 A00;  D07; B00 23.00 TO >= 8; HO >= 6.75; TTNV <= 3
2019 80 A00; D07; B00 20.00 TO >= 7;HO >= 6.25;TTNV <= 2
2018 60 A00; D07; B00 19.50 TO >= 6;HO >= 4.75;TTNV <= 2

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 15 A00; ;D07 ;B00 26.64
2021 20 "1. Toán + Hóa học + Vật lý 2. Toán + Hóa học + Tiếng Anh3. Toán + Hóa học + Sinh học " 26.92

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - B00: Toán + Hóa học + Sinh học
     - D07: Toán + Hóa học + Tiếng Anh