Ngành Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Tiếng Anh du lịch)

Ngành Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Tiếng Anh du lịch)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7220201; Mã trường: DDF; Năm bắt đầu tuyển sinh: 0

II. GIỚI THIỆU

Chương trình cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh Du lịch) đào tạo trình độ cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức, và sức khỏe tốt, có kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội; có kiến thức kĩ năng chuyên môn của ngành du lịch và lữ hành; có kiến thức và kĩ năng biên phiên dịch trong lĩnh vực du lịch. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ làm việc chủ yếu tại các công ty dịch thuật; các doanh nghiệp du lịch; các cơ quan quản lý du lịch và các tổ chức nghề nghiệp du lịch.

1. Chuẩn kỹ năng ngoại ngữ:
 Sử dụng tiếng Anh thành thạo đạt chuẩn quốc tế ở mức tương đương C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu (The Common European Framework) hoặc Vietnamese Standardized test of English Proficiency (Vstep).
 Sử dụng một trong các ngôn ngữ thứ 2 sau đây ở cấp độ tương đương bậc A2 trong giao tiếp cụ thể như sau: tiếng Trung: HSC cấp III (Hán ngữ quốc tế); tiếng Nhật: Cấp III (theo tiêu chuẩn quốc tế); tiếng Hàn: Cấp III (theo tiêu chuẩn quốc tế); tiếng Nga: A2 (theo tiêu chuẩn của Bộ), tiếng Pháp: A2 (theo tiêu chuẩn Châu Âu)
2 Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin:
Sử dụng được phần mềm ứng dụng tin học văn phòng ở cấp độ B theo quy định hiện hành do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.
3. Kiến thức:
3.1 Kiến thức giáo dục đại cương:
a. Hiểu biết các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, các kiến thức cơ bản của các môn khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, kinh tế xã hội phù hợp với ngành được đào tạo, giáo dục thể chất và tin học văn phòng.
b..Am hiểu pháp luật và các vấn đề chính trị - xã hội đương đại, thực hiện các hành động nhằm bảo vệ môi trường và rèn luyện sức khỏe.
3.2 Kiến thức cơ sở ngành:
a. Vận dụng được thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế ở mức tương đương C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu (The Common European Framework) hoặc Vietnamese Standardized test of English Proficiency (Vstep), tiếng Anh chuyên ngành du lịch;
b. Sử dụng được ngoại ngữ 2 thuộc một trong các ngôn ngữ sau: tiếng Trung: HSC cấp III (Hán ngữ quốc tế); tiếng Nhật: Cấp III (theo tiêu chuẩn quốc tế); tiếng Hàn: Cấp III (theo tiêu chuẩn quốc tế); tiếng Nga: A2 (theo tiêu chuẩn của Bộ), tiếng Pháp: A2 (theo tiêu chuẩn Châu Âu);
Nắm vững kiến thức cơ bản về ngành du lịch, pháp luật.
3.3 Kiến thức chuyên ngành:
a. Vận dụng được lý thuyết ngôn ngữ và lý thuyết dịch thuật để để biên phiên dịch các loại văn bản, tài liệu đa dạng trong lĩnh vực du lịch.
b. Tiến hành được các hoạt động biên phiên dịch trong lĩnh vực du lịch; các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực du lịch bao gồm cả đánh giá tâm lý du khách, quản lý, điều hành và phát triển các doanh nghiệp du lịch.
3.2 kĩ năng:
a. Phân tích, tổng hợp và giải quyết được vấn đề cụ thể trong lĩnh vực du lịch bao gồm nghiệp vụ lưu trú, điều hành và hướng dẫn tour.
b. Lập luận, tư duy được cách tiếp cận hệ thống, nghiên cứu và giải quyết được các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực du lịch.
c. Thiết kế, điều hành, hướng dẫn được các tour du lịch trong nước và quốc tế.
e. Tìm kiếm được thông tin và phân tích được môi trường kinh doanh trong lĩnh vực du lịch để phát hiện ra những dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu thị trường.
f. Có khả năng làm việc độc lập, tự học hỏi và nghiên cứu.
g. Có khả năng học tập và làm việc theo nhóm với tinh thần tự tin - tranh biện
h. Phát triển được kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán trong kinh doanh.
i. Sử dụng tốt các phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
j. Ứng xử khéo léo, nắm được những chiến thuật cơ bản trong giao tiếp, và chuẩn mực trong phát ngôn.
3.3 Nhận thức
a. Sống có lý tưởng, hoài bão, luôn có chí tiến thủ, phấn đấu trong học tập, công tác, đặt lợi ích cá nhân trong lợi ích tập thể - theo quan điểm vì cộng đồng trong đó mình là thành viên.
b. Sống có ý thức trách nhiệm đối với bản thân cũng như xã hội. Tôn trọng các chuẩn mực đạo đức xã hội.
c. Sống tự tin, lạc quan và bản lĩnh để vượt qua những hoàn cảnh khó khăn trong học tập và công tác.
d. Có các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, môi trường.
e. Có lòng yêu nước, yêu đồng bào, tinh thần tự hào dân tộc.
f. Sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật.
g. Nắm vững nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, sẵn sàng đảm nhận mọi công việc được giao.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận được công việc tại các công ty lữ hành, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch cần sử dụng cử nhân chuyên ngành tiếng Anh du lịch.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 302 "1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*22. Toán + Vật lí + Tiếng Anh*23. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*24. Ngữ văn + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2" 22.74 N1 >= 8,2;TTNV <= 1
2021 302 "1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*22. Toán + Vật lí + Tiếng Anh*23. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*24. Ngữ văn + Khoa học xã hội + Tiếng Anh*2" 25.58 N1 >= 8.8;TTNV <= 2
2020 575 D01 23.64 N1 >= 7; TTNV <= 4
2019 398 D01 22.33 N1 >= 7.6;TTNV <= 1
2018 489 D01 20.10 N1 >= 5.6;TTNV <= 1

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 151 "1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*22. Toán + Vật lí + Tiếng Anh*23. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*24. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2" 27.45
2021 151 "1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*22. Toán + Vật lí + Tiếng Anh*23. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*24. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2" 26.45

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh