Ngành Ngôn ngữ Pháp (Chuyên ngành Tiếng Pháp)

Ngành Ngôn ngữ Pháp (Chuyên ngành Tiếng Pháp)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7220203; Mã trường: DDF; Năm bắt đầu tuyển sinh: 0

II. GIỚI THIỆU

Chương trình cử nhân ngành Ngôn ngữ Pháp (chuyên ngành tiếng Pháp) đào tạo trình độ cử nhân có kiến thức tốt về tiếng Pháp và sử dụng thành thạo ngôn ngữ này; có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao; có khả năng thích ứng cao; có kỹ năng giao tiếp tốt, có thể làm việc nhóm; có kiến thức về xã hội, văn hóa để có thể làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần dùng tiếng Pháp như một công cụ giao tiếp thuộc các lĩnh vực thương mại, kinh doanh, văn phòng, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong xu thế hội nhập quốc tế.

1. Về kiến thức
- Có kiến thức về nguyên lý cơ bản của triết học Mác-Lênin, đường lối chính trị của Đảng cộng sản Việt nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, có kiến thức cơ bản về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn.
- Có trình độ ngoại ngữ 2 tối thiểu đạt chuẩn B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu đối với ngoại ngữ 2 là tiếng Anh, hoặc A2 đối với các ngoại ngữ 2 khác được dạy trong trường.
- Phát triển các kỹ năng thuyết trình, khả năng tư duy, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tranh luận … thông qua các hoạt động học ở trường.
- Nắm vững những kiến thức cơ bản về Văn hóa Việt Nam, qua đó phát huy ý thức và trách nhiệm đối với di sản văn hóa của dân tộc.
- Nắm vững kiến thức thực hành tiếng Việt.
- Nắm vững những kiến thức khái quát về đất nước và văn học ở những giai đoạn khác nhau của nước Pháp và một số nước khác trong Cộng đồng Pháp ngữ.
- Hiểu rõ những khái niệm cơ bản trong ngữ âm tiếng Pháp, các quy luật ngữ âm, trọng âm, ngữ điệu để hoàn thiện mức độ chuẩn xác về phát âm của bản thân.
- Nắm vững và vận dụng được những kiến thức cơ bản của ngữ pháp và từ vựng tiếng Pháp trong thực hành giao tiếp và trong lĩnh vực chuyên môn như dịch thuật, nghiên cứu, kinh tế …
- Nắm vững và sử dụng tốt tiếng Pháp ở trình độ B2 theo khung tham chiếu châu Âu.
- Có kiến thức cơ bản về dịch thuật (biên và phiên dịch).
2. Về kỹ năng
- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng và kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin phục vụ cho công việc thực tế.
- Có khả năng làm nghiên cứu khoa học về các vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo.
- Có khả năng giao tiếp, xác định và giải quyết vấn đề trong công việc.
- Có khả năng tham gia vào các cộng đồng đa ngôn ngữ.
- Giao tiếp bằng tiếng Pháp (nghe, nói, đọc, viết) trôi chảy và phù hợp ở các tình huống công việc và giao tiếp xã hội (có thể vượt qua kỳ thi DELF cấp độ 4, tham chiếu tương đương trình độ B2, chuẩn Châu Âu CECR)
- Có kỹ năng phân tích các đặc trưng ngôn ngữ ở các bậc cấu trúc trên các bình diện ngữ âm, hình thái, từ vựng, cú pháp, ngữ nghĩa và nhận diện các chuyển di từ các dị đồng giữa ngôn ngữ đích và tiếng mẹ đẻ
- Có kỹ năng biên dịch Pháp -Việt, Việt-Pháp các thể loại văn bản khác nhau.
- Vận dụng các kỹ năng mềm như kỹ năng thuyết trình, trả lời phỏng vấn, làm việc nhóm…
- Có khả năng tổ chức công việc theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, phát triển năng lực tự học, tự tổ chức hoạt động làm việc cá nhân và theo nhóm.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Nắm vững nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, sẵn sàng đảm nhận mọi công việc được giao.
- Không ngừng trau dồi và bồi dưỡng chuyên môn cho bản thân.
- Biết tự đánh giá công việc, lập kế hoạch, có khả năng quản lý thời gian, kỹ năng thích ứng, hoàn thành công việc đúng hạn.
- Thân thiện, đoàn kết, hợp tác với đối tác.
- Sống làm việc theo hiến pháp, pháp luật;
4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp
- Các cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ
- Các doanh nghiệp liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Pháp.
- Các cơ quan phục vụ đối ngoại, các sở ngoại vụ...
- Làm việc độc lập với tư cách là biên dịch viên, phiên dịch viên.
- Biên tập viên tại các nhà xuất bản có xuất bản phẩm là tiếng Pháp…
- Tham gia giảng dạy tiếng Pháp nếu học thêm và hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm.
5. Chuẩn đầu ra
Có đầy đủ kiến thức và kỹ năng, năng lực trong lĩnh vực được đào tạo: cử nhân tiếng Pháp.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 45 " 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Pháp*2 2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2 3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2" 15.44 TTNV <= 3
2021 45 " 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Pháp*2 2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2 3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2" 22.34 TTNV <= 2
2020 81 D01; D03; D96; D78 20.05 TTNV <= 3
2019 90 D01; D03; D96; D78 19.28 TTNV <= 4
2018 68 D01; D03; D96; D78 17.48 TTNV <= 2

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 24 "1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*21B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Pháp*22. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*23. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2" 26.15
2021 24 "1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*21B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Pháp*22. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*23. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2" 24.38

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D03: Văn + Toán + Tiếng Pháp
     - D78: Văn + Anh + KHXH
     - D96: Toán + Anh + KHXH